Lider Dediğin
Lider Dediğin

Lider Dediğin

       LİDER, okyanus gibidir; her gün binlerce, hatta milyonlarca ırmak, çay ona akar, fakat onu durduramaz.
       LİDER, güvenir ama denetlemenin de gerekliliğini bilir. Bilginin velisi, davasının eridir.
       LİDER, büyük ideallerin insanıdır; her şartta elini taşın altına sokup risk alandır.
       LİDER, gelecek kuşakları düşünür; hiçbir şeyin aniden gelmeyeceğini bilir. Liderin kimliği güç ve makam sırasında ortaya çıkar.
       LİDER, dalkavukluğa ve yalakalığa prim vermez. Kendi fikrini karşısındakine benimsetir.
       LİDER, bilime ve bilim insanına değer verir. Liderin hatası güneş tutulması gibidir, onu herkes görür.
       LİDER, peşindeki kitleleri birbirine sevgi ve saygıyla bağlar; bağlayamaz ise, önce homurtular, peşinden şikâyetler, daha sonra da çözülmeler başlar.
       LİDER, merhametsiz cerrahtır. Bozulan dokulara cesaretle operasyon yapar.
       LİDER, insana fanilanın gömlekten daha yakın olduğunu bilendir.
       LİDER, bir doğrunun birçok yanlışı götürdüğünü, “İş yok!” sözcüğünün en kolay çıkış yolu olduğunu bilendir.
       LİDER, tüm olumsuzluklara direnmenin şeref olduğunu bilir. Her havlayan sese taş atmaz.
       LİDER, su gibi gönlü hep aşağıda, başı ise hep yukarıda, dimdiktir.
       LİDER, güç kullanmaz, çevresine güç katar; gülerse dünya güler, ağlarsa dünya ağlar.
       LİDER, varken ölüm yoktur, ölüm gelince zaten lider yoktur.
       LİDER, büyük fikirler peşinde koşarken, kendini düşünmeyi unutur. Pencereden bakan biri camdaki sinek pisliğini, lider ise yıldızları görür.
       LİDER, halk razı olmasa da, doğruyu söyler. Bilir ki, yalan söylerse Hak razı olmaz.
       LİDER, kendini iyilerle kıyaslamaz; en iyileriyle kıyaslar.
       LİDER, Allah’a inanır ve güvenir ama kapısını kilitler.
       LİDER, şöhreti bir büyüteç, makamının büyük bir boyunduruk olduğunu bilir.
       LİDER, nehirlerin yolunu değiştirecek yere konulmuş bir kayadır. Liderin kalemi biter, silgisi bitmez.
       LİDER, çevresindekilere öneride bulunur ama hükmetmez.
       LİDER, kaybetmeyi, ahlâksız bir kazanca tercih eder. Bilir ki, kaybetmenin acısı bir an, öbürünün acısı kıyamete kadar sürer.
       LİDER, kavgalarını sürdürürken bile kendi kendisiyle barış içindedir.
       LİDER, namussuzlukla ahlâkın yüzleşeceği günü mahşere bırakmaz.
       LİDER, ruhunun kaleleri zapt edilemez bir kişidir.
       LİDER, cüzdanıyla değil, vicdanıyla liderdir.
       LİDER, büyük bir söğüt ağacıdır; o gölgede herkes dinlenir, eğlenir. Orada sükûnet ve huzur vardır.

       Ben, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk dönemini yaşamadım. 72 yaşıma girdim. Doğduğumda ülkemde çoktan huzursuzluk ortamının fitilleri ateşlenmişti. Benim yaşımda olanlar ya da o dönemleri merak edip öğrenenler bilir. Yıllardır biz hep bu gölgenin peşinde koştuk. Bilmedik ki, gerekli olan bir ağaçtır ve o ağaç da bir liderdir. Yıllardır o lideri arayıp duruyoruz, bulamadık. Geçmiş liderler alınmasın ya da onlar yerine alınan olmasın; mutlaka onların da takdir edilecek ya da eleştirilecek birçok yönü mevcuttu. Ama lütfen elinizi vicdanınıza koyup söyleyin, “ATATÜRK hariç, hangi liderin dönemini özlemle anıyor ve arıyorsunuz?” Yok değil mi? Benim yok!..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir