İstihbarat Notları (İrlanda Kurtuluş Ordusu-5)

İ

     Kalıcı Terörle Mücadele Yasası (2000)
* Önceki Terörizmi Önleme Yasaları ve K. İrlanda Olağanüstü Hal Yasaları’nın kaldırılması
* Geniş bir terörizm tanımının yapılması: “…yapılan eylem ya da tehdit hükumeti etkilemek, halkı korkutmak amacıyla yapılıyorsa bu faaliyet bir terörist faaliyettir.” “…kişilere karşı ciddi şiddet içeren eylemler, mülkiyete ciddi zarar veren eylemler, kişilerin hayatını tehlikeye sokacak eylemler, halkın güvenliğini ya da sağlığını riske atacak eylemlerde bulunmak, elektronik sistemi bozmak ya da kullanımını engellemek de terörist faaliyet olarak…”
* Sadece Birleşik Krallık topraklarını değil, bütün halkları ve toprakları kapsayan yasal tanımlama
     Terörle Mücadele Yasası (2000)
* Yasaklanmış örgütlerin propagandasını yapmak; üye olmak; örgütün sembol ya da amblemini kullanmak; örgüt adına kapalı ya da açık yerlerde 3 kişiden fazla bir grupla toplantı yapmak; terör örgütleriyle mali işlemde bulunmak terör eylemi
* Polise seyahatlerde kişisel verilere ulaşma hakkı
* IRA’nın, Ulster Özgürlük Savaşçıları’nın, İrlanda Ulusal Özgürlük Ordusu’nun, İrlanda Halkının Özgürlüğü Örgütü’nün, Ulster Savunma Birliği’nin, vb. yasaklanmış örgüt ilan edilmesi
     İkilemler ve Yeni Terör Dalgaları
* Güvenliği sağlarken insan hakları, demokrasi ve özgürlük ihlalleri ile ilgili risklerin olması
* 11 Eylül eylemleri=Terörle mücadelede Birleşik Krallık ile ABD yakınlaşması
* AB ilkelerinden uzaklaşma
* Uluslararası terör etkisiyle güvenlik önlemlerinin ve yasal düzenlemelerin katılaştırılması (Londra’da El-Kaide saldırısı, 2005)

Yazar hakkında

Yorum Ekle