İstihbarat Notları (Balkanlarda Terör Örgütleri-1)
İstihbarat Notları (Balkanlarda Terör Örgütleri-1)

İstihbarat Notları (Balkanlarda Terör Örgütleri-1)

     Balkan Müslümanlığı
* Resmî rakamlara göre günümüzde Balkanlar’daki toplam Müslüman nüfusu yaklaşık 8 milyon 250 bin (bölgenin toplam nüfusunun yüzde 12’si) civarındadır. (2 milyon Türk)
* Müslümanların toplam nüfusa oranı:
– Arnavutluk’ta yüzde 70,
– Bosna-Hersek’te yüzde 40,
– Makedonya’da yüzde 30,
– Kosova’da yüzde 90,
– Bulgaristan’da yüzde 13,
– Yunanistan’da yüzde 1,3,
– Hırvatistan yüzde 1,2,
– Slovenya yüzde 1,
– Romanya’da yüzde 0,2’dir.
     Osmanlı düşünce geleneğine ve yönetim modeline şeklini veren Fıkıhta Hanefilik, Kelam da Eş’ari ve Matüridilik, Tasavvufta Vahdet-i vücut ve Nakşilik ayniyle Balkanlara da yansımıştır.
1967- Arnavutluk “Kültür Devrimi”
1952- Yugoslavya’da yürürlüğe giren yasaklar
     Arnavutluk’ta Devlet Din İşleri Komitesi 1084 yabancı misyonere oturma izni vermiştir.
     Bunların önemli bir kısmını 33 ayrı ABD misyonerlik teşkilâtına bağlı gruplar oluşturmaktadır. Ülke genelinde kilise sayısı 1.115, cami sayısı ise 590’dır.
     3,6 milyon nüfusla Arnavutluk’ta, Tiran Adliyesi’ne kayıtlı 245 adet dini misyon bulunuyor ve bunların 34 tanesi Müslümanlara ait organizasyonlar; dini eğitim veren 101 okulun da 7 tanesi Müslümanlara ait medreselerdir.
     Bölgedeki Müslümanlar ağırlıklı olarak Sünnî’dir ama Ernavutluk’ta Bektaşiler, Dobruca’da Kızılbaşlar da yaygındır.
     IŞİD Açısından Balkanların Önemi
     IŞİD, genişleyici bir savaşla kurulmuş revizyonist bir harekettir.
     IŞİD’in temel üç hedefinden biri: Uluslararası ağını genişletmek (toprak & stratejik kalkan oluşturmak)
     IŞİD’in ihtiyacı:
* “Devlet”e  eğitimli personel (Bağdadi’nin doktor, asker, mühendis, teknik personele yönelik “hicret” çağrısı)
* Çatışmalarda hayatını kaybedenlerin yerinin doldurulması
     CIA-IŞİD’in Irak ve Suriye’deki militan sayısı 20 bin ile 31 bin 500 arasında.
     Farklı coğrafyalardan katılım, Ortadoğu dışında eylem yapmayı sağlıyor. Geniş coğrafyada yaygın şebeke oluşturabiliyor.
     IŞİD, Tek tek eylemciye ihtiyaç duyuyor.
     Özellikle Avrupa’da ve hatta AB ve NATO kurumlarına yakın yerlerdeki eylemler, yüksek propaganda katkısı sağlıyor.
* Mücahitlere “çocuk doğurma” yoluyla destek verme propagandası
* “Bekar ve dul kadınların isim ve adreslerinin temini” için kurulan merkezler
* 160 bin dolara satın alınan “eş”ler
     Kosova
2012-2016 döneminde 300 Arnavut, Suriye ve Irak savaşlarına katıldı.
2013’den bu yana Kosova Polisi 200 kişiye karşı soruşturma başlattı. 119 kişi tutuklandı ve 35 kişiye karşı ceza saptandı.
2015-Kosova vatandaşlarının yabancı savaşlara katılımını yasaklayan ve 15 yıla kadar hapis cezası öngören yasa onaylandı.
2013-2014 döneminde 156 Bosnalı erkek ve 36 kadın, beraberlerindeki 25 çocukla Suriye’ye gitti. 48 erkek, 3 kadın da döndü.
     Diğer Ülkelerden Gidenler
Sırbistan-350
Bosna Hersek-170
Arnavutluk- 150
Kosova- 140
Makedonya-110
Karadağ-30

(Gelecek yazı: Balkanlarda Terör Örgütleri-2))

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir