İstihbarat Notları (Balkanlarda Terör Örgütleri-2)
İstihbarat Notları (Balkanlarda Terör Örgütleri-2)

İstihbarat Notları (Balkanlarda Terör Örgütleri-2)

     IŞİD Açısından Balkanların Önemi
     IŞİD, genişleyici bir savaşla kurulmuş revizyonist bir harekettir. IŞİD’in üç temel hedefinden biri: Uluslararası ağını genişletmektir. (toprak & stratejik kalkan oluşturmak)
     IŞİD’in ihtiyacı:
* “Devlet”e  eğitimli personel (Bağdadi’nin doktor, asker, mühendis, teknik personele yönelik “hicret” çağrısı)
* Çatışmalarda hayatını kaybedenlerin yerinin doldurulması
     CIA, IŞİD’in Irak ve Suriye’deki militan sayısını 20 bin ile 31 bin 500 arasında açıklıyor.
     Farklı coğrafyalardan katılım, Ortadoğu dışında eylem yapmayı sağlıyor. Geniş coğrafyada yaygın şebeke oluşturabiliyor.
     IŞİD, tek tek eylemciye de ihtiyaç duyuyor. Özellikle Avrupa’da ve hatta AB ve NATO kurumlarına yakın yerlerdeki eylemler, yüksek propaganda katkısı sağlıyor.
     IŞİD’in Evantajları
* Zayıf devlet yapısı
* Yönetimin otoriterleşme eğilimi
* Yolsuzluk, siyasi krizler
* Yüzde 40-60 seviyesinde seyreden işsizlik.
* Çaresizlik duygusu ve umutsuzluk
*İslami akıma sempati
* Müslüman Balkanlı Diaspora
     Radikal İslamî Akıma Sempati
* Uzun yasaklı dönemden çıkışı, yoğun bir misyoner ziyareti/yerleşiminin izlemesi,
* Balkan Müslümanlarının demokratik, insan hakları savunucusu, barış yanlısı, örgütlü Batılılar tarafından toplu ölüme, tecavüze, diri diri yakılmaya terk edilmesi,
* Suudi Arabistan’dan, İran’dan, Afganistan’dan, Çeçenistan’dan, Körfez Ülkeleri’nden gelen “Mücahit”lerin kahramanlaşması,
* Mücahitlerin bir kısmının evlenerek Balkanlara yerleşmesi
* Suudi Arabistan’ın tamir ettiği camilerin imamlarını belirlemesi ve cemaatini oluşturması
* Kral Fahd Camii
* İslam Devleti’nde vaad edilen huzur ve refah ortamına kavuşulacağı inancı
     Artan Protest Duruş
* Devletin asli unsuru iken, Osmanlı sonrasında uğradıkları statü kaybı…
* Baskı rejimleri
* Zorunlu göç politikaları
* Siyasal ve ekonomik izolasyon
* Çatışmalar
     Türkiye’nin Sorumluluğu
* İslam ahlakını Anadolu’dan alan Balkan Müslümanlığı Selefi akıma kayarken, Türkiye’nin tarihin üzerine yüklediği sorumlulukla hareket edip etmediği meselesi
* Türkiye’de Nakşibendiliğin Sünnilikten uzaklaşarak Selefileşmesi iddiası çerçevesinde, Türkiye Balkanlara yeni İslam anlayışı ihracının bir parçası mı?
* Bölgede Almanya politikaları karşısında gerilediği gibi, İslam odaklı politikalarında da Selefi/Vahabi akımlar karşısında başarısızlığa mı uğradı?

(Gelecek yazı: Balkanlarda Terör Örgütleri-3)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir