İstihbarat Notları (Balkanlarda Terör Örgütleri-3)
İstihbarat Notları (Balkanlarda Terör Örgütleri-3)

İstihbarat Notları (Balkanlarda Terör Örgütleri-3)

     Çetnikler
     Birinci Dünya Savaşı’nda Hırvatlara ve Partizanlar’a (Tito’ya bağlı Komunist gerillalar) karşı savaşan radikal Sırplar.
     Çetnik ideolojisine göre; Sırpların yaşadığı bütün bölgeler, Sırpların kendi topraklarıdır ve bu topraklar Sırbistan’a dâhil olmalıdır. Büyük Sırbistan etnik açıdan homojen olmalı; Sırp olmayan diğer etnik ve dini gruplar kovularak “etnik temizlik” aracılığıyla bu homojenlik sağlanmalıdır.
     “Nerede bir Sırp varsa orası Sırp toprağıdır.”
     Sloganları: Kral ve Anavatan İçin Özgürlük veya Ölüm
     Vojislav SESELJ (Çetnik Voyvoda)
* Sırp Halk Kalkınması Hareketi
* Sırp Çetnik Hareketi
* Sırp Radikal Partisi
     Zeliko Raznatoviç (ARKAN)
     Kendilerine “Kurtlar” (Vukovi) adını veren gönüllü Sırp Çetnik grubu, Ruslara destik için, 2014 yılında Kırım’a gönüllü gitti.
     Ustaşa
     6-7 bin 15 yaş altı çocuk, Nisan 1945’de Jasenovac Kampı’nda katledildi.
     Yüz binlerce Sırp ile birlikte 25 bin kadar Yahudi ve en az 30 bin Roman yine aynı yerde katledildi. Bu üç etnik gruba ait tespit edilebilen 15 yaş altı 20 bin kadar kurban var.
     Stara, Gradiska, Loborgrad ve Djakova’da toplama kamplarında Ağustos 1941 – Nisan 1945 tarihleri arasındaki dönemde 300 bin -700 bin Yahudi, Sırp ve Roman katledildi. 240 bin Sırp, Katolik yapıldı. 200 bin Sırp, Sırbistan’a sürüldü.
* Nazilerin Hırvatları, Slav değil, Got ve İlirya kökenli bir halk olarak görmesi etkendir.

     Hırvat-İrlanda asıllı Amerikalı yazar Chuck Sudetic ‘Blood and Vengeance/Kan ve İntikam’ (1998) kitabında, Naser Oriç’in dedesinin Ustaşa askeri olduğunu belirtmektedir.
     Diğer Terör Örgütleri:
     Komita (1903)
     OSVE (Bosna-Hersek)
     Mücahid

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir