Tarihin Bilinmeyenleri (Papa Hikâyeleri)
Tarihin Bilinmeyenleri (Papa Hikâyeleri)

Tarihin Bilinmeyenleri (Papa Hikâyeleri)

     Papa Hikâyeleri, insanüstü papalar hakkında pek bilinmeyen hikâyelerdir:
     Üç Tane Oluverdiler
     Geleneksel olarak papalık Roma’dadır, ama 13O9’da Papa V. Clement papalığı Fransız şehri Avignon’a taşıdı. Papa XI. Gregory 1377’de Roma’ya dönene kadar orada kaldı. Fransa bundan hoşnut kalmayıp, kendi papasını seçti. Bu da Büyük Hizipleşmeyi başlattı.
     Artık birbiriyle itişip kakışan iki ülkenin iki resmi papası vardı. Bu durum 1409’da Pisa Konsülü’nün sorunu çözmeye davet edilmesiyle doruğa ulaştı. Konsül V. Alexander’ı yeni papa seçerek İtalyan papası XII. Gregory ile Avignon papası XIII. Benediet’i feshetmeye çalıştı. Tabii ki papalardan hiçbiri koltuğunu bırakmak istemedi, böylece toplam üç papa oldu.
     Sonunda İtalyan papa istifa etti ve Avignon papası azledildi; dedikodulara bakılırsa sarayın penceresinden aşağı atıldı. Böylece 1417’de 39 yıl süren papa karışıklığı, yani Büyük Hizipleşme sona erdi.
     Lanetlerim Seni
     Papa IX. Gregory kâfirleri temizlemeye kararlıydı, bu yüzden 1232’de Engizisyonu kurdu. Sapkınları temizlemenin en sevilen yolu onları ateşte yakmaktı. Gregory’nin 1241’deki ölümünden sonra Papa IV. Innocent işkenceyi akıl etti, ama onun da kuralları vardı.
     Engizisyoncuların rehber kitaplarından Book of Death’e (Ölüm Kitabı) göre sapkınlar, itiraf ederlerse, onlara karşı bir şahit varsa veya suçlarını inkar ediyorlarsa (çünkü suçlarını inkar edenler muhakkak ki şeytanın hizmetkârlarıydılar) suçlu bulunuyorlardı.
     Mağarama Hoşgeldiniz
     Papanın kim olacağına karar vermek pek de kolay değildi. Papa IV. Nicholas’ın 1292’deki ölümünden sonra Roma’nın önde gelen aileleri (Orsinisler ve Colonnaslar) kendi adamlarının seçilmesi için lobi faaliyetlerine başladılar. Bir kardinal şaka olsun diye, bir dağ kovuğunda münzevi hayatı süren kara cahil bir köylü olan Moron Peter’ı önerene kadar iki aile de tatmin edici bir aday bulamamıştı. Fikir çok beğenildi. Kardinaller Peter’ın mağarasına gidip, şaşkına dönen münzeviye papa seçildiğini anlattılar. Peter, V. Celestine adını aldı ve halkın gönlünü fethetti. Bu makama uygun olmadığı baştan belli olan Peter beş ay sonra istifa etti. Yeni seçilen Papa VIII. Boniface (tarihteki en az sevilen papalardan biridir) halkın Peter’a olan bağlılığından korkarak onu hapse attırdı. Melek gibi biri olan münzevi, pis bir hapishane hücresinde öldüğünde açlıktan öldüğüne dair söylentiler çıktı.
     İlgi Çekici Papa Ölümleri
* İlk papa Saint Peter, MS 67’de İmparator Neron tarafından baş aşağı çarmıha gerildi.
* VIII. John bir zehirleme girişiminden kurtulduktan sonra, 882’de bir çekiçle ölene kadar dövüldü.
* XXI. John uyurken Viterbo’daki papalık sarayının bir parçasının üzerine çökmesi üzerine 1277’de bu dünyayı terk etti.
* Borgia papası Papa VI. Martin Roma’da hapse attığı Caterina Sforza’dan gizli bir mesaj aldı. Mesaj bir veba kurbanının elbisesinden bir parçayla bağlanmış bambu bir kamışın içine konulmuştu. Müthiş acılar içinde öldüğü söylenir.
     Papalarla İlgili İlginç Gerçekler
* Tek İngiliz Papa IV. Adnan’dır. (1154-1159)
* VIII. Boniface (1294-1303) zehirlenme korkusuyla yaşamıştı. Bir dizi zehir tarayıcısına sahipti, bunlara zehrin varlığını tespit ettiği varsayılan bir dizi büyülü bıçak da dahildir.
* Papa X. Leo olağanüstü bir güce sahip Muhteşem Leronzo’nun oğlu olan bir Medici’ydi. Hiçbir zaman papaz olmamış olmasına rağmen 1513’de 37 yaşında papa seçildi. Seçilebilir olmasının nedeni, 13 yaşından beri kardinal olmasıydı. Roma’nın şüpheci insanları haberi duyunca “Palle! Palle!” diye bağırdılar. Bunun anlamı “Taşaklar! Taşaklar!” idi ve “Palavra!” anlamına geliyordu.
* Kardinal Fregnese on altıncı yüzyılda Papa III. Paul olmadan önce ‘Uçkuru gevşek Kardinal Fregnese’ olarak tanınırdı. Birçok çocuğu olduğu söylenir ama bunlardan sadece üçü bilinir.
* Napoleon İtalya’yı fethettiğinde, VI. Pius’u (1775-1799) Siena’dan İtalya üzerinden Fransa’ya uzun bir yürüyüşe zorlamıştı. Siena’daki La Pisciata del Papa (Papa’nın Sidiği) adlı taverna adını bu olaydan almıştır.
* Papa IX. Pius’nun (1846-1878) sadece bakarak başkalarına zarar veren bir ‘şeytan gözü’ olduğuna inanılırdı. Ama bundan kendisinin haberi yoktu. Papa İtalya’da şehirlerde ve kasabalarda gezerken aileler çocuklarını saklar ve kimse onun gözlerine bakmaya cesaret edemezdi.
* Çok tanınmış bir papa olan XXIII. John, yani Angelo Roncalli papalık ismini, babasının adı John olduğu için seçmişti. 500 yıldan fazla süredir hiç Papa John olmamıştı ve aslında bir önceki de resmi papa değildi. Resmi olmayan papalar Vatikan şehrince sayılmadığından, Roncalli (ikinci) Papa XXIII. John oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir