İstihbarat Notları (Kriz Yönetimi-1)
İstihbarat Notları (Kriz Yönetimi-1)

İstihbarat Notları (Kriz Yönetimi-1)

     Kriz Yönetimi
* Ekonomik kriz
* Mali kriz
* Finansal kriz
* Siyasi kriz
* Hükümet krizi
* Ahlak krizi
* Sosyal kriz
* Nakit krizi
* Borç krizi
* Psikolojik kriz
* Coğrafi kriz
* Güvenlik krizi
     Kriz Nedir?
     Kriz yönetimi literatüründe,
* Sorun ya da gündem (issue), kriz (crisis) ve acil durum (emergency) yönetimi kavramları ile karşılaşılmaktadır.
* Bunlar kimi zaman birbirleri yerine kullanılırken; kimi zaman da farklı düzeydeki sorunları, gerilimleri ifade edecek şekilde kullanılmaktadır.
* Sorun; ortamı bir çalkantıya veya anlaşmazlığa sürükleme potansiyeli olan bir olgu,
* Kriz; kişi veya organizasyon bağlamında, rutin süreçlerin işlerliğini yitirmesine sebep olan ve büyük etki yaratan bir olay,
* Acil durum; aniden oluşan, beklenmedik ve süratle tepki gösterilmesi gereken bir durum.

(Gelecek yazı: İstihbarat Notları (Kriz Yönetimi-2)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir