İstihbarat Notları (Kriz Yönetimi-4)
İstihbarat Notları (Kriz Yönetimi-4)

İstihbarat Notları (Kriz Yönetimi-4)

     Kriz Yönetimi
* Kriz yönetimi, kriz daha ortaya çıkmadan önce başlayan, kriz anında süren ve krizden sonra da devam eden bir yönetim sürecidir.
* Krizleri yönetmeye yönelik çabalar, yaşamın ve dolayısıyla insanlığın gelişimi için krizlerin aslında gerekli olduğunun da bir göstergesidir.
* Kriz olarak nitelenen durumu ortadan kaldırmak için yapılan planlı, sistematik ve rasyonel faaliyetler bütünüdür.
* Krizler kaçınılmazdır sözü boş bir inanıştır ve böyle bir inanış krizlere hazırlık yapmayı engelleyerek, işletmeler için ölümcül sonuçlara yol açabilir! (Booth, 1993)
* Her tür krizden kaçınmak mümkün değildir ve krizler günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir! (Mitroff ve Anagnos, 2001)
* Ortaya çıkabilecek krizlere hazırlıklı olmak ve oluşan krizi etkin bir şekilde yönetebilme kapasitesini oluşturmak, kriz yönetiminin amaçlarından biridir.
     Kriz Yönetiminin Üç Önemli Çeşidi ve Beş Temel Aşaması
* Proaktif Kriz Yönetimi
* Reaktif Kriz Yönetimi (Hasar Yönetimi)
* İnteraktif Kriz Yönetimi
                Sinyal İzleme
                Hazırlık/Önleme
                Öğrenme
                Hasarı Azaltma
                Yeniden Toparlanma
     Krizden Önce Erken Uyarı Sinyallerinin İzlenmesi
* Krize ilişkin ilk sinyaller krizin kuluçka döneminde gelmeye başlar ve bunu takip edenkrizin belirme anıdöneminde sinyaller artan bir şekilde gelmeye devam eder.
* Erken uyarı sistemleri aracılığıyla yakalanan kriz sinyallerikriz önleme vekrizden korunmamekanizmalarını harekete geçirir.
     Sinyallerin Gözardı Edilmesi
* Hangi sinyalin önemli olduğuna veya olacağına karar verilmesi (Pearl Harbour baskını)
* Üst makamlar tarafından az önem verilen sinyallerin, içinde bulunulan durumda gerçek değerlerinin farkına varılamaması,
* Sinyallerin önemi ve aciliyeti konusunda fikir çatışmaları (Challenger uzay mekiği kazası),
* İzleme ve değerlendirme sürecindeki görev ihmalleri.
     Kriz Sırasında Yapılacaklar (Yedi Boyutlu “Krizde İletişim Stratejisi”
* Olayın farkındayız
* Durum kontrol altında
* Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz
* Gereken kaynaklara sahibiz
* Planlamamızı yaptık (Yol haritamız var)
* Uygun organizasyonu kurduk (görevler belli, kişiler yetkin)
* Çalışıyoruz (İşimizin başındayız)
                – Güçlü liderlik görüntüsü vermek,
                – Belirsizlikleri ortadan kaldırmak, tereddütleri yok etmek,
                – Hedef: Güven oluşturmak.
     HSBC Binasının Bombalanması Olayında Hedef Kitleler ve Mesajlar (Örnek)
– Türk Kamuoyu: Türkiye’den gitmiyoruz, kalıcıyız.
– Müşteriler: Hiçbir bilgi kaybolmadı, yedekleri var, herhangi bir kayıp yok.
– Ölen Çalışanların Aileleri: Her türlü destek (sağlık, eğitim, cenaze, iş vb.) sağlanacak.
– Ortaklar: Her şey kontrol altında.
– Tedarikçiler: Tüm taahhütlerimiz geçerlidir, işbirliğine devam.
– Rakip Bankalar: Her bilginin yedeği var, kayıp yok, işbirliğine devam.
– Devlet Kurumları: Koşulsuz işbirliği, bilgi sağlama, paylaşım.
– Mağdur Vatandaşlar: Gerekli finansal yardım sağlanacak.
     Kriz Sonrasında Yapılacaklar (Krizden Öğrenmek)
     Bu öğrenme sürecinde sorulacak sorular;
* Hangi kriz ikaz işaretlerini göremedik? Neden?
* Krize neden kırılgandık?
* Krize hazırlık anlamında neler yapabilirdik ve yapmadık?
* Kriz oluştuğunda krizi yönetmek için plan, örgütlenme ve uygulama bakımından yeterince hazır mıydık?
* Kriz yönetiminde neleri iyi yaptık? Hangi hataları yaptık?
* Kriz iletişiminde yeterli miydik?
* Faaliyet Devam Planımız etkili sonuç verdi mi?

(Gelecek yazı: İstihbarat Notları (Kriz Yönetimi-5)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir