İstihbarat Notları (Kriz Yönetimi-5)
İstihbarat Notları (Kriz Yönetimi-5)

İstihbarat Notları (Kriz Yönetimi-5)

     Kriz Dönemi Liderliği
* Liderlik, belirli şartlar altında grubun amaçlarını gerçekleştirmek için başkalarının faaliyetlerini etkileme ve yönlendirme süreci.
* Odak noktası; etkileme, iyi iletişim kurma, yönetsel sorunları çözme, çatışma çözme, ikna etme, harekete geçirme, rehberlik etme, güçlü istek oluşturma.
     Neden Kriz Dönemi Liderliğine İhtiyaç Var?
* Acil tehditler,
* Sistemin çalışmasını engelleyen ve değişime zorlayan bir kriz hali,
* Belirsizlik ve kaygı,
* Krizin, birçok alt sistemi etkilemesi: Çatışmaların önlenmesi, değerlerin korunması, sorumluluklar ve koordinasyon.
     Kriz Dönemi Liderliğinde Planlama
     Lufthansa Genel Müdürü, kendi kurumu ile aramızdaki farkı şöyle özetlemişti:
     “Sizin teknisyenleriniz daha pratik ama bizimkiler daha disiplinli ve planlı. Biz dokuz zaman dilimini planlama, bir zaman dilimini uygulama için kullanıyoruz. Sanıyorum siz planlamaya bir dilim ayırdığınız için dokuz zaman birimini yap-bozla geçiriyorsunuz.”
     Kriz Dönemi Liderliğinde Baş Rol
* Aciliyet hissi
* Zaman baskısı
* Stres
     Sadece otoriter liderlik tarzı ile ya da korku yaratarak krizi yönetmek zordur!
     Krizde kaçınılmaz olarak uygulanan otoriter yönetim anlayışı, kısa vadeli ve krizi atlatmaya yönelik olup kurumu geleceğe hazırlamakta yetersiz kalır. Bu nedenle, kriz dönemi bittikten sonra takım çalışmasını ve insanları ikna etmeyi gerekli kılan demokrat yönetim/dönüştürücü liderlik anlayışı uygulanmalıdır.
     Dönüştürücü Liderlik
* Astları üzerinde sıra dışı etkileri olan, astların amaçlarıyla örgütsel amaçları bağdaştıran liderler.
* Çevresel değişimleri doğru ve zamanında hissedip değerlendirerek mevcut yapı ve işleyişi bu duruma uydurabilen,
* Karizmatik,
* Pratik, esnek ve tutarlı kararlar alan,
* Değişimi başarı ile yönetebilen,
* Güven oluşturan.
* İletişim yeteneği yüksek.
     Karizmatik Lider
* Sıra dışı davranışlarla karşılaştıklarında astların liderlerine olağanüstü ve kahramanca yetenekler atfetmesi.
* Herkesin kahramana ihtiyacı var,
* Vizyon doğrultusunda yüksek risk alma,
* Alışılmışın dışında hareketler sergileme,
* Astların ihtiyaç ve beklentilerini algılama.
     Kriz Yönetimi Aşamalarında Liderlik
* Kriz sinyallerinin tespitinde liderlik (Demokrat, dönüştürücü)
   Mantıklı olma, güçlü istek ve umut oluşturma
* Hazırlık sürecinde liderlik (Dönüştürücü)
    Sorunu kavrama ve müdahale, çeviklik, yaratıcılık
* Kayıp kontrolü / kriz esnasında liderlik (Otokratik, karizmatik)
    Cesur kararlar, etkili iletişim, risk alma
* İyileşme döneminde liderlik (Dönüştürücü)
   Gerçekçi olma, yenilikçilik
* Öğrenme ve değerlendirmede liderlik (Dönüştürücü)
   Öğrenmeyi teşvik
     Sonuç
* Kriz liderliği, kriz oluşmadan önce, kriz esnasında ve krizden sonra sürekli meşguliyet ister,
* Etkili iletişim, hassas davranma, empati, bireysel örnek olma kriz döneminde etkili özelliklerdir,
* Kriz dönemleri otokratik veya karizmatik liderlik dönemleridir; ancak, devir dönüşümcü liderlerin devri,
* Kriz için hazır olma, plan yapma ve krizlerden öğrenileni kayıt altına alma, kriz yönetiminin anahtarıdır.

(Gelecek yazı: İstihbarat Notları (Kriz Yönetimi-6)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir