İstihbarat Notları (Örgütlerde Çatışma Yönetimi ve Liderlik-2)
İstihbarat Notları (Örgütlerde Çatışma Yönetimi ve Liderlik-2)

İstihbarat Notları (Örgütlerde Çatışma Yönetimi ve Liderlik-2)

     Çatışmanın Ortaya Çıkış Durumuna Göre Çatışma Türleri
* Potansiyel Çatışma
* Algılanan Çatışma
* Hissedilen Çatışma
* Açıak Çatışma
     Potansiyel Çatışma
* Çatışma için koşulların doğmasını ifade eder. Örneğin;
* Örgütsel değişim sürecinde iş değişikliklerinin yapılması, iletişim nedenleri, anlama güçlükleri, yanlış anlama ve gürültü gibi nedenlerdir.
     Algılanan Çatışma
* Örgütte personelin çatışmalı durumları algılamasına bağlı olarak ortaya çıkan bir çatışma türüdür. Örneğin;
* Tarafların birbirlerinin pozisyonlarını yanlış algılamaları, bireylerin hafif tür- den tehdit edici durumları “baskı” ya da “dikkat mekanizması” yoluyla bastırmaya çalışması gibi.
     Hissedilen Çatışma
* Algılamalar hislere dönüşmektedir.
* Hissedilen çatışma, çatışma halindeki tarafların olay ve olaylar konusundaki hislerini ifade etmektedir. Örneğin;
* Taraflar kızgın, kırgın, patlamaya hazır ve endişeli olabilirler.
     Açık Çatışma
* Çatışma halindeki tarafların fiilen gösterdiği davranışa işaret etmektedir Örneğin;
* Karşılıklı tartışma, birbirine ağır dil ve sözler kullanma, belirli bilgi ve verileri karşı tarafa göndermeme,
* Fiziksel kuvvet kullanma şekillerinde ortaya çıkabilir.
     Çatışmaya Taraf Olanlara Göre Örgütsel Çatışma Türleri
* Kişiler ile gruplar arasındaki çatışmalar
* Bireyler arası çatışmalar
* Gruplar arası çatışmalar
Örgütler arası çatışmalar
     Kişiler İle Gruplar Arasındaki Çatışmalar
* Kişilerin grup tarafından belirli normları kabule zorlanması ile oluşmaktadır.
* Grubun amaçlarını, normlarını ve izlenen yolu benimsemeyen ya da bunları kendi özgür iradesiyle çelişir gören kişiler grup ile çatışma  yaşayabilmektedir.
     Gruplar Arası Çatışmalar
* Grup arası bireylerin birbirleriyle,
* Grubun norm ve kurallarıyla
* Gruptakilerin rolleriyle olan uyuşmazlıkları,
* Grupların birbirleriyle çatışmaları durumudur.
     Bireyler Arası Çatışmalar
* Daha çok kişisel farklılıklara dayanır.
* Örgütteki kişiler arasında birbirinden farklı amaç, bilgi, metot, değer yargıları çatışmaya neden olabilmektedir.
* Ayrıca farklı karakter, tutum ve kişiliğe sahip bireyler arasında bu tür çatışmalar çıkabilmektedir.
     Örgütler Arası Çatışmalar
* Örgütün kendi dışındaki diğer örgütlerle çatışması söz konusudur.
* Ekonomik sistemde ve açık sistem anlayışı içinde çeşitli örgütler birbirleri ile doğal olarak çatışma içinde olacaktır.

(Gelecek yazı: İstihbarat Notları (Çatışma Yönetimi ve Liderlik-3)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir