İstihbarat Notları (Örgütlerde Çatışma Yönetimi ve Liderlik-3)

İ

     Örgütlerde Çatışma Nedenleri
* İş Bölümü: İş bölümüne uygun davranılmamasından kaynaklı ikazlar, çalışanların sorumluluğundaki işleri başkalarına bırakmaları.
* Fonksiyonel Bağlılık: Kıt kaynakların fonksiyonlar arasında ortaklaşa kullanımından kaynaklı olarak fonksiyonların birbirine bağımlılıkları
* Sınırlı Kaynaklar: Kıt kaynakların yönetim tarafından tedarik edilmemesi, gecikmeler, tarafların kaynak üzerinde söz sahibi olma girişimleri.
* Amaç Farklılığı: Kişi/grup/bölümlerin farklı amaçlara sahip olmaları sebebiyle kendi amaçlarını gerçekleştirmek üzere hareket etmeleri.
* Statü Farklılığı: Farklı statülerdeki kişilerin birbirlerine karşı tutum ve davranışlarının farklılıkları.
* Algılama, Yorumlama, Değerlendirme Farklılığı: Kişi/grup/bölümlerin sorun, olay ve durumları algılama biçimlerinin farklı olması sebebiyle oluşan yanlış anlaşılmalar.
* İletişim Engelleri: İletişimin kesintiye uğraması, iletişim sürecinde farklı algılamalar, iletişim engelleri sebebiyle oluşan gruplaşmalar.
* Örgütsel Yapı: Örgütsel yapının büyüyüp genişlemesi sebebiyle birimler arasında bilginin değişikliğe uğraması, koordinasyon eksikliği.
* Denetim Biçimi: Yakın denetim sebebiyle çalışanlarda oluşabilecek olumsuz tepki, stres ve rahatsızlıklar.
* Yönetsel Belirsizlikler: Kimin hangi konularda ne kadar ve hangi yöneticiye karşı sorumlu olduğunun belirsiz olması.
* Kişisel ve Kültürel Farklılıklar: Çalışanların kişilikleri, yetenekleri, kültürel değerlerinin farklılığı sebebiyle farklı tutum ve davranışlar ile birbirlerini anlamada güçlük yaşanması.
* Ödüllendirme ve Farklılıkları: Adil ödüllendirme sistemlerinin bulunmaması sebebiyle çalışanlar ve yöneticiler arasındaki güvensizlik.
* Sonuçlandırılmamış Çatışmalar: Çözümlenmemiş çatışmalar sebebiyle süregelen kırgınlık, kızgınlık, anlaşmazlık ve yanlış anlaşılmalar.
* Yönetimin Tutum ve Davranışları: Yönetimin baskıcı, hor gören, agresif tutum içinde bulunması; çalışanlara karşı insani değerlerle yaklaşımı ihmal etmesi.
     Çatışma Süreci
* 1. Aşama: Potansiyel zıtlaşma ve uyumsuzluk
* 2. Aşama: Kavrama ve kişileştirme
* 3. Aşama: Çatışma yönetimi
* 4. Aşama: Davranış
* 5. Aşama: Sonuç
     Örgütsel Çatışma Yönetiminde İzlenebilecek Genel Yöntemler
* Çatışmalara Geçici Çözümler Getiren Yöntemler
   (Kadercilik, Görmezden gelme, Kayıtsızlık, Kaçınma, Yetki kullanmama, Yumuşatma, Uzlaşma, Ortak bir düşman bulma, İnandırma, Geciktirme, Meşgul etme)
* Çatışmalara Kalıcı Çözümler Getiren Yöntemler
   (Problem çözme, Önemli ve kapsamlı amaçlar belirleme, Yapısal değişkenleri değiştirme, İnsan değişkenini değiştirme, İletişimin artırılması, Takım kurma müdahalesi, Kaynakların genişletilmesi yaklaşımı)

(Gelecek yazı: İstihbarat Notları (Çatışma Yönetimi ve Liderlik-4)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz