İstihbarat Notları (Örgütlerde Çatışma Yönetimi ve Liderlik-5)

İ

     Rekabet
* En iyi olan kazansın.
* Birey, sonuç ne olursa olsun, kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmekte direnir.
* Böyle bir birey, bir tarafın kazanıp diğer tarafın kaybetmesi gerektiğini düşünür.
* Rekabet yöntemini seçen yöneticilerin sembolü köpekbalığıdır.
* Bir kazanan, bir de kaybeden bulunmaktadır.
* Amaçları çok önceliklidir.
* İlişkileri ise az önceliklidir.
* Saldırarak kazanırlar.
* Kaybetmek istemezler.
     Rekabet şu durumlarda kullanılır
* Eğer haklı taraf görüyorsa,
* Hızlı karar vermek gerekiyorsa,
* Kendi doğruları çerçevesinde birinin arkasında durma ihtiyacı duyuyorsa.
     İşbirliği
* Birlikte karşılıklı fayda sağlayan çözümü bulmak.
* Aralarındaki sorunları açık bir şekilde görüşerek çözme yöntemidir.
* Davranış oldukça işbirlikçi ve iddiacıdır.
* Çatışan gruplar/bireyler birbirleriyle işbirliği içindedir.
* İşbirliği yöntemini seçen yöneticilerin sembolü baykuştur.
* Her iki taraf da kazanmaktadır.
* Müzakere yapılır.
     İşbirliği şu durumlarda kullanılır
* Bütün sorumluluğu bir kişi almak istemiyorsa,
* Diğer kişilerin kendi çözümlerini kendilerinin üretmesi isteniyorsa,
* Kişiler kendi fikirlerini daha çok bilgi alarak değiştirmek istiyorsa,
* Yeni öneriler sunmak isteniyorsa.
     Uyma
* İşbirliğine yöneliktir fakat iddiacı değildir.
* Çatışmacılar kendi isteklerinde direnmezler ve paylaşmayı göze alırlar.
* Uyma yöntemini seçen yöneticilerin sembolü oyuncak ayıdır.
* Ben kazanayım, sen kaybet yaklaşımını içerir.
* Başkaları tarafından sevilmek önemlidir.
* Uyum amaçtan önemlidir.
* Birilerinin canı yanacak diye korkarlar.
     Uyma şu durumlarda kullanılır
* Bir konu karşı tarafa olduğu kadar bize önemli gelmiyorsa,
* Eğer kazanamayacağını biliyorsan,
* Doğru zaman değilse,
* Uyum her şeyden önemliyse,
* Grupları beraber bir şeyler yapmaları, aralarındaki farklılıktan daha önemli ise.
     Uzlaşma
* Uzlaşma tarzında davranış işbirlikçi ve iddiacıdır.
* Çatışmaya taraf olanlar, kendi amaçlarından fedakarlık yaparak ortada buluşacaklardır.
* Çoğu kez bu yol geçici bir çatışma yöntemidir.
* Uzlaşma yöntemini seçen yöneticilerin sembolü tilkidir.
* Ne ben kazanayım, ne sen kazan yaklaşımını içerir.
     Uzlaşma şu durumlarda kullanılır
* Eşit statüdeki kişiler eşit bir şekilde hedefleri belirlemişlerse,
* Hedefler önemliyse,
* Kişisel hedefler veya karmaşık durumlar için başka bir zaman ayrılabiliyorsa
     Bu modelde genel olarak; Çatışma yönetimlerinde en iyi yaklaşımların UZLAŞMA veya İŞBİRLİĞİ olduğu düşünülür. Çünkü her iki yaklaşımda da kaybeden veya kazanan taraf yoktur.
     Liderlik Tarzları İle Çatışma Yönetimi Tarzlarının Uyumlandırılması
* Liderlik Tarzı: Durumsal
   Çatışma Yönetim Tarzı: Uyma
* Liderlik Tarzı: Karizmatik
   Çatışma Yönetim Tarzı: İşbirlikçi (Problem Çözücü)
* Liderlik Tarzı: Transaksiyonel (Etkileşimci)
   Çatışma Yönetim Tarzı: Uzlaşmacı (Taviz Verici)
* Liderlik Tarzı: Otokratik (Direktif Verici)
   Çatışma Yönetim Tarzı: Rekabetçi (Hükmedici)
* Liderlik Tarzı: Transformasyonel (Dönüştürücü)
   Çatışma Yönetim Tarzı: İşbirlikçi (Problem Çözücü)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz