İstihbarat Notları (ABD Siyasi Tarihi-1)

İ

     Kolonileşme Dönemi
* Güney Amerika: Sömürge durumundaydı. Bugünkü Brezilya: Portekiz sömürgesi
* Meksika ve diğer kısımlar: İspanya’nın egemenliği altında.
* Kuzey Amerika’da ise, Fransız İhtilali’nden kısa bir süre önce yeni bir devlet ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri.
     Amerika’nın Kuruluşu
* Amerika, keşif sonrası Avrupalıların hücumuna uğradılar.
* Önce İspanyollar 16.yy’da Florida’da koloni kurdular. Sonra Teksas ve Kaliforniyaya kadar olan toprakları ele geçirdiler.
* Fransızlar, 16.yy’da bugünkü Kanada’ya yerleştiler.
* Missisipi Nehri bölgesine Kral 14. Louis’nin adına izafeten Louisiana adını verdiler.
* İngilizler ilk olarak 17.yy’da bugünkü Virginia bölgesine geldiler. 13 tane koloni kurmuşlardır.
     İngiliz Sömürgelerinin Diğerlerinden Farkı
* 18.yy sömürgeciliğinin özelliği.
* İspanya, Portekiz,Fransa, Hollanda sömürgeleri.
* İngiliz sömürgelerinin farkı: İngiltere’deki demokratik ilke ve uygulamalar kolonilere de yansımıştır. (Kral/Lordlar/Avam Kamarası-Vali/Konsey/Temsilciler Meclisi vb.)
* Anavatan’dan fazla yerleşim almıştır.
* Kolonilerde ayaklanma, İngiltere’nin “Yedi Yıl Savaşları” sonucu oluşan kayıplarını giderebilmek için Amerika’da bulunan kolonilere ağır vergiler yüklemesiyle başlar.
     Yedi Yıl Savaşları’nın Etkisi
* Bu savaşların Amerika’da bulunan İngiliz kolonilerine iki bakımdan etkisi oldu:
* Birincisi; Bu, kolonilerin ilk büyük ve organize savaşlarıdır. Tecrübe kazandılar ve kendilerine güvenleri arttı.
* İkincisi; Bu savaşlar sırasında çok para harcayan İngiltere, kolonileri üzerindeki kontrolünü arttırdı. İngiltere’nin aldığı ekonomik tedbirler ve baskı, kolonilerde hoşnutsuzluk yarattı.
* Çatışmalar önceleri Büyük Britanya’nın sömürge sorunlarından kaynaklanan bir iç savaş olarak başladıysa da; 1778’de Fransa’nın, 1779’da İspanya’nın, 1789’de Hollanda’nın kolonilerin yanında yer almasıyla büyük bir savaşa dönüştü.

(Gelecek yazı: İstihbarat Notları (ABD Siyasi Tarihi-2)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz