İstihbarat Notları (ABD Siyasi Tarihi-2)
İstihbarat Notları (ABD Siyasi Tarihi-2)

İstihbarat Notları (ABD Siyasi Tarihi-2)

     Savaşın Gelişmesi (Boston Tea Party/Bağımsızlık Kıvılcımı)
* Çaya yapılan vergiye tepki olarak, 1773 yılında Hindistan’dan Boston Limanı’na çay getiren İngiliz gemilerine halkın baskını sonucu bütün çayların denize dökülmesi olayı “Boston Tea Party” olarak adlandırılır ve bağımsızlık savaşının kıvılcımı olarak kabul edilir.
* Sadece 2 ay gibi kısa bir sürede Amerikan Bağımsızlık Savaşı hızla yayıldı.
* 4 Temmuz 1776’da ise Amerikan Bağımsızlık Bildirisi ilan edildi.
* Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi: 13 koloninin Büyük Britanya Krallığı’ndan bağımsızlıklarını ilan ettikleri belge. Kongre tarafından 2 Temmuz 1776’da onaylanmış ve 4 Temmuz’da ilan edilmiştir. Her sene Bağımsızlık Günü olarak kutlanmaktadır.
* Bağımsızlık Beyannamesi Thomas Jefferson’ın kaleminden çıkmıştır.
* Bu belge demokrasi tarihi ve siyaset bilimi açısından son derece önemli bir belgedir.
* Çünkü ilk defa insanların doğuştan sahip oldukları haklar , hürriyetler ve demokrasinin temel ilkeleri bu belgede belirtilmiştir.
* 1776’da ise Long Island Savaşı gerçekleşti ve İngilizler George Washington ordusunu yenilgiye uğrattılar.
* Long Island savaşı veya Brooklyn Savaşı olarak bilinen bu savaş, Amerika’nın 4 Temmuz 1776’da Bağımsızlık Bildirgesini Yayınladıktan sonraki ilk savaşıdır ve savaşan birlikleri göz önüne aldığımızda Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nın en büyük çarpışmasıdır.
* 1778 yılında ise kolonilerin mücadelesi Fransızların desteği ile tekrar ivme kazanmıştır.
     Savaşın Gelişimi (Uluslararası Savaş: 1778-1783)
* 1778 yılında Fransa’nın İngilizlere savaş ilanı ile çatışmanın boyutu uluslararası zemine ulaşmıştır.
* 1780 yılında Fransa Amerika’ya çok sayıda asker gönderdi ve kolonilere silah ve mühimmat yardımı yaptı.
* Daha sonra George Washington orduları ve Fransız kuvvetleri birleşerek Britanya’ya karşı savaştılar ve 1782’ye gelindiğinde güney limanları tamamen İngilizlerden arındırılmış durumdaydı.
     Paris Barış Antlaşması
* 3 Eylül 1783’de ise, Paris Barış Antlaşması ile  ABD bağımsızlığı kabul edildi.
* Böylece Büyük Britanya Krallığı ile on üç koloni arasındaki savaş sonlanmış oldu.
* Antlaşmaya göre; on üç koloni bağımsız devletler olarak kurulacak ve Britanya bu topraklar üzerindeki tüm haklarından vazgeçecekti.

(Gelecek yazı: İstihbarat Notları (ABD Siyasi Tarihi-3)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir