Gizli Servisler (ABD Gizli Servisleri-1)

G

Temel İstihbarat Disiplinleri
* İnsana Dayalı İstihbarat (HUMINT)
* Coğrafi/Mekân/Konum İstihbaratı (GEOSPATIAL)
* Görüntü İstihbaratı (IMINT)
* Açık Kaynak İstihbaratı (OSINT)
* Sinyal İstihbaratı (SIGINT)
* Haberleşme İstihbaratı (COMINT)
* Elektronik İstihbarat (ELINT)
* Siber İstihbarat (CYBINT)
Amerikan İstihbarat Topluluğu
* ABD Başkanı
                Başkanlık Dış İstihbarat Danışma Kurulu (PFIAB)
                                İstihbarat Denetleme Kurulu (IOB)
                Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC)
                Ulusal Güvenlik Danışmanı
                                Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI)
                                                İstihbarat Servis Başkan Yardımcıları (DDNIs)
                                                Ulusal İstihbarat Konseyi (NIC)
                                                Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC)
                Merkezi İstihbarat Ajansı (CIA)
* Askeri İstihbarat Grubu
                Savunma Bakanlığı
                Ulusal Coğrafi İstihbarat Ajansı (NGA)
                Ulusal Keşif Bürosu (NRO)
                Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA)
                Savunma İstihbarat Ajansı (DIA)
                Kara, Deniz, Hava Deniz Piyade Kuvvetleri İstihbaratı
* Bakanlık İstihbaratı Grubu
                İç Güvenlik Bakanlığı (DHS)
                Sahil Güvenlik İstihbaratı (USCG)
                Adalet Bakanlığı Federal Soruşturma Bürosu (FBI)
                Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi (DEA)
                Dışişleri Bakanlığı İstihbarat ve Araştırma Bürosu (INR)
                Enerji Bakanlığı İstihbarat ve IKK Ofisi
                Hazine Bakanlığı Ter & Mali İstihbarat Ofisi (TFI)
ABD İstihbarat Topluluğu Programları
* Ulusal İstihbarat Programı (NIP)
İstihbarat topluluğunun tüm programları, projeleri ve faaliyetlerini, Başkan, Bakanlar veya Kurum yöneticileri ve Ulusal İstihbarat Direktörü tarafından İT’ye müştereken verilen diğer programlar teşkil eder. Ulusal İstihbarat Direktörü, Ulusal İstihbarat Programının yürütülmesi ve gözetiminden sorumludur.
* Askeri istihbarat Programı (MIP)
ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından taktik askeri operasyonların planlanması ve icrası ile askeri kurumların program, proje veya faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli istihbaratın elde edilmesine yöneliktir. Savunma ve İstihbarat Müsteşarı tarafından yönetilip denetlenir.
İstihbaratta Özel Sektör İşbirliği
* ODNI’nin bütçesinin % 70’i sözleşmelere gidiyor.
* NSA özel şirketlerle geniş işbirliği yapmakta.
* Pentagon’un Terörle Mücadele Sahra Personeli’nin % 70’i sözleşmeli şirket elemanıdır.
* DIA Çalışanlarının % 51’i aynı durumdadır.
* CIA çalışanlarının % 50-60’ı, özellikle Ulusal Gizli Servis (NCS) ve insan istihbaratı bölümü personeli özel şirketlere mensuptur.
* Lockheed Martin, Raytheon, Booz Allen Hamilton, SAIC ve diğer şirketlerin istihbarat personeli, istihbarat servislerinin analiz bölümlerine destek olmaktadırlar.

(Gelecek yazı: ABD Gizli Servisleri-2)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz