Gizli Servisler (ABD Gizli Servisleri-2)
Gizli Servisler (ABD Gizli Servisleri-2)

Gizli Servisler (ABD Gizli Servisleri-2)

     Merkezi Haberalma Teşkilâtı (CIA)
* Merkezi: Langley, Virginia
     CIA-Temel Bilgiler
* Kuruluş         : 1947
* Direktör       : Gina Haspel
* Pers.Say.       : 21.575
* Sor.Mak.        : ABD Başkanı
* Görevi            : ABD karar alıcılarına ulusal güvenlik istihbaratı sağlamak.
* Örgütsel Yapısı
                Operasyon Direktörlüğü
                Analiz Direktörlüğü
                Bilim ve Teknoloji Direktörlüğü
                Destek Direktörlüğü
                Dijital İnovasyon Direktörlüğü
     CIA’nın Rapor ve Analizleri
Cari İstihbarat: Başkan’ın Günlük Özeti (PDB)
                                 Üst İcra İstihbarat Özeti (SEIB)
* PDB; ABD Başkanı için ve daha az hassas konularda politika yapıcılara.
Araştırma İstihbaratı: İstihbarat Raporları
                                               Ülke ve Durum Raporları
                                               Bölgesel Raporlar (terorism Review)
                                               Referanslar (World Factbook)
* Temel araştırma isteyen durum raporları.
Tahmin İstihbaratı: Ulusal İstihbarat Estimates (NIEs)
* Ulusal istihbarat konseyi (NIC) içindeki üst düzey uzmanlar tarafından bütün istihbarat toplumu ile koordine edilerek hazırlanır.
İkaz İstihbaratı: İkaz İstihbaratı Analizi
* Operasyon merkezleri tarafından kablolu sistemden gönderilen ABD çıkarlarını etkileyen gelişmeler ile ilgili bilgilerdir.
     Siyasi Rekabet ve İstihbarat
* ABD Başkanlık seçimleri öncesi/sonrasında tartışmalı konular
* FBI’ın Hillary Clinton Soruşturması
* FBI’ın inceleme sonrası görüşü
* Soruşturmanın yenilenmesi
* CIA’in seçimlerin manipülasyonu iddiası
     Geçmişteki İstihbarat Hataları
* Pearl Harbour Baskını
* Domuzlar Körfezi Operasyonu
* Tet Saldırısı
* Yom Kippur Savaşı
* İran Devrimi
* Sovyetler’in Afganistan’ı İşgali
* Sovyetler Birliği’nin Çöküşü
* Hindistan’ın Nükleer Testi
* 11 Eylül Saldırıları
* Irak Savaşı

(Gelecek yazı: ABD Gizli Servisleri-3)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir