İstihbarat Notları (ABD Siyasi Tarihi-7)
İstihbarat Notları (ABD Siyasi Tarihi-7)

İstihbarat Notları (ABD Siyasi Tarihi-7)

     Soğuk Savaş Dönemi
* İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, savaştan galip çıkmış iki büyük devlet ve bu devletlerin çevresinde kümelenmiş küçük devletler arasındaki anlaşmazlık ve çatışmanın, doğrudan birbirlerine karşı silah kullanmadan sürdürüldüğü bir tarihsel dönemi kapsamaktadır.
     Blokların Kuruluşu
     Doğu Bloğunun Kuruluşu
* Soğuk Savaş Dönemi’nde Sovyetler Birliği ile onun Doğu ve Orta Avrupa’daki müttefiklerine Doğu Bloğu denir. SSCB, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra bu bölgelerdeki askeri birliklerini çekmeyip, bu bölgelerdeki ülkelerde komünist partilerin iktidara gelmesini sağlamıştır. Böylece, Doğu Bloğu oluşturulmuştur.
* Varşova Paktı’nın kuruluşu (1955)
     Batı Bloğunun Kuruluşu
* Soğuk Savaş Dönemi’nde Rusya’ ya karşı   oluşturulan ABD ve müttefiklerine Batı Bloğu denir.
     Yaşanan Gelişmeler
* Truman Doktrini’nin oluşturulması
* Marchall Planı’nın hazırlanması
* NATO’nun kuruluşu
* Avrupa Konseyi’nin oluşturulması
     ABD-SSCB-KÜBA üçgeninde yaşanan Füze Krizi
* Yumuşama Dönemi
     Soğuk Savaş’ın Bitişi
* Gorbaçov iki önemli politikayı uygulamaya koymuştu: SSCB çapında ekonomi ve siyasetin yeniden yapılanmasını öngören  (perestroyka-yeniden yapılanma) ve fikir ve ifade özgürlüğünü ve devletin şeffaflığını öngören (glastnost-açıklık politikası)
* Gorbaçov’un Reagan ile 11 Ekim 1986’da Reykjavik’teki zirve görüşmesi, 1987’de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Silahlar Anlaşması’nın imzalanması, 1988 Şubat’ında Afganistan’daki tüm Sovyet birlikleri’nin çekileceğinin açıklanması, Aralık 1988’de tek yanlı olarak SSCB’nin Varşova Paktı’na katkısının %10 oranında azaltılacağını BM’e bildirmesi, ki bu yaklaşık olarak yarım milyon asker ve on bin tankın Doğu Avrupa’dan çekilmesi demekti.
* Gorbaçov, 1989 Nisan’ında Doğu Avrupa’nın komünist liderlerine Sovyet yardımı olmadan ülkelerini yönetmeleri gerektiğini açıkladı. Bu açıklama, artık Doğu Avrupa  yönetimlerinin Sovyet birliklerinden medet ummadan halklarıyla diyaloğa girmeleri gerektiğini açıkça ortaya koymaktaydı.
* 9 Kasım 1989’da bir grup Batı Berlinli, şehri ikiye bölen ünlü Berlin Duvarı’nı yıkmıştır.
* 25 Aralık 1991 gecesi Gorbaçov istifa etti.

(Gelecek yazı: İstihbarat Notları (ABD Siyasi Tarihi-8)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir