İstihbarat Notları (ABD Siyasi Tarihi-8)
İstihbarat Notları (ABD Siyasi Tarihi-8)

İstihbarat Notları (ABD Siyasi Tarihi-8)

     Yeni Dünya Düzeni
* Sovyetler Birliği’nin ve Varşova Paktı’nın dağılmasıyla birlikte 1990’ların başından itibaren, zamanın ABD Bakanı George Bush’un “yeni dünya düzeni” olarak adlandırdığı bir döneme girildi.
* Sovyetler Birliği’nin dağılmasından dolayı ABD, dünya politikasındaki yerini güçlendirdi ve tek süper güç konumuna yükseldi.
* Bu nedenle, liberalizmi (pazar ekonomisini) dünyaya yaymaya çalışan, demokrasiyi, insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü sadece kendi değerleri olarak değil, dünyanın evrensel değerleri olarak yerleştirmeye çalışan ABD, “dünya jandarması” olarak nitelendirilmeye başlandı.
* Francis Fukayama, 1989’daki Tarihin Sonu adlı çalışmasıyla (ABD’nin temsil ettiği) liberalizmin diğer ideolojiler üzerinde üstünlük kurduğunu yazıyordu.
* Samuel Huntington, ABD’nin, liderliğini ve üstünlüğünü pekiştirme amacı çerçevesinde yeni bir düşman yaratılması peşindeydi.
* Huntington, 1993’te kaleme aldığı “Medeniyetler Çatışması” başlıklı makalesinde, Batı’yı bir arada tutacak ortak düşman arayışını dile getiriyor ve gelecekteki asıl çatışmanın din ve kültürler üzerinde kurulu uygarlıklar arasında olacağını ileri sürüyordu.
* 1990’larda SSCB yıkıldığı için ABD’nin İslam’ı komünizme karşı kullanması gibi bir durum da söz konusu olmadığı için, İslami fundamentalizm yeni düşman olarak seçilebilirdi.
* Öte yandan Brezezinski, ABD’nin üstünlüğünün sürmesinin stratejik temellerini açıklamaya çalışırken,
* Kissinger, Soğuk Savaş sonrasında uluslararası alanda bir güç dengesi oluşturulmasının yollarını arıyordu.
* Bütün bu yazarların iki ortak noktasının bulunduğu söylenebilir:
* Birincisi, hepsi ya ABD yönetim çevreleriyle yakın ilişki içinde ya da doğrudan yönetimden gelmedir.
* İkinci olarak,  hangi açıdan bakarlarsa baksınlar bu uzmanlar ABD’nin tek süper güç olduğunu ve dünyadaki gelişmelerin artık onun tarafından belirleneceğini söylüyorlardı.

(Gelecek yazı: İstihbarat Notları (ABD Siyasi Tarihi-9)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir