Yıllara Meydan Okuyan Atina Akropolisi-YUNANİSTAN

Y

     Akropolis “Yüksek Şehir” anlamına gelir. Eski Yunan sitelerinde, yüksek bir yere inşa edilen ve içinde bir saray ile tapınaklar bulunan müstahkem mevkilere bu ad verilirdi. Zamanla siteler gelişince Akropolisler savunma kalesi olma özelliğini kaybettiler ve sadece dinî bakımdan değerlerini korumaya devam ettiler.
     Atina Akropolis’i, M.Ö. 2000 yıllarında inşa edilmişti. M.Ö. 480 yılında Persler bu siteyi işgal etmiş, yakmış, yağmalamış ve Akropolis bu nedenle bir kale olmaktan tamamen uzaklaşmıştı.
     M.Ö. 438 yılında, Perikles zamanında, Atina Akropolis’i restore edildi. Sitenin yeni planında en önemli yapılar, Partenon Tapınağı ile şehre adını veren Tanrıça Athena’nın heykeli idi.
     Bugün hayranlıkla seyredilen Partenon 46 sütunludur. Geniş kenarlarında 15’er, dar kenarlarında ise 8’er adet sütun vardır. Beyaz mermerden yapılan bu tapınağın uzunluğu 69,51 metre, genişliği ise 30,88 metredir.
     Atina Akropolis’i Partenon’dan ibaret değildi. Burada daha başka tapınaklar, heykeller, sunaklar, savaş arabası heykelleri ve saraylar da bulunuyordu.
     Partenon’daki Athena Heykeli’nin yüzü ve elleri fildişinden, gövdesi ise altındandı. Yerden yüksekliği 12 metre olan bu heykel bir ara Bizans’a götürülmüş, fakat burada bir isyan sonunda kaybolmuştu. Tapınağın mimarları İktinos ve Kalikrates, Athena heykelini yontan heykeltıraş ise Phidias’tır.
     Hristiyanlık devrinde Partenon kilise haline getirildi. Fatih Sultan Mehmet 1456’da Atina’yı fethedince, kenarına bir minare ilave ederek onu cami haline getirdi ve böylece korunmasını ve bakımını sağlamış oldu.
     1687 yılında bir savaş sırasında Cenevizliler, yakındaki bir tepeden mabedi topa tuttular ve bir hayli tahrip ettiler. Daha sonra, çevrede bulunan çok değerli heykelleri de İngiliz sefiri Lord Elgin, sahte bir fermanla yerlerinden söktürüp İngiltere’ye kaçırdı.
     Cenevizlilerin tahribinden ve İngilizlerin hırsızlığından arta kalan kısımlarıyla bile Partenon, bir sanat harikası olarak binlerce ziyaretçinin hayranlığını toplamaya devam etmektedir.

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz