Amerikan Sargısı

A

                                                                  Fakir Baykurt
                               15.6.1929 Yeşilova/Burdur – 11.10.1999 Essen/Almanya

Romanın Özeti:
    Ankara’da “Aid Mission to the Government of Turkey” binasında, Türk-Amerikan dostluğunun kuvvetlendirilmesi için yapılan iki taraflı toplantıda, bir Türk köyünün pilot bölge olarak modernleştirilmesine karar verilir; bu iş için Ankara yakınlarında Kızılöz köyü seçilir. Bir sabah ansızın çıkagelen Ankara valisi, kaymakam ve Mission temsilcileriyle eşleri, köyde kuşkuyla karşılanırlar. Devrimci muhtar İzzet, çilekeş kır bekçisi Temeloş köyün bir şeye ihtiyacı olmadığını söylerlerse de, gelenlerin ısrarı üzerine, hiç değilse Ankara’yı görmelerine engel olan Aktepe’nin ortadan kaldırılmasını isterler. Aktepe birkaç gün içinde yerle bir olur. Yerine bir ağaçlandırma alanı açılır; köyün adı da şimdi Güzelöz olmuştur.
    Amerikalılar, bazen gerginleşen havayı, emekli Tuluğ Paşa’mn yardımıyla yatıştırarak, pilot projenin uygulanmasını hızlandırırlar. Amerika’dan uçakla, faynapıl fidanları, damızlık sığırlar, cins tavuklar getirtilir; alan tel örgülerle çevrilir ve kapısına Türk-Amerikan dostluğunun simgesi olarak tokalaşan iki el amblemi asılır; hayvanlar için ağıllar, kümesler hepsi hazırdır; örnek ek binalar yapılır köye.
    Şu var ki çabalar boşa gider. Köy havasına alışamayan Amerikan sığırları ölür, tavuklar içi boş yumurta yumurtlamaktadırlar, faynapıl ağaçları meyvesizdir hâlâ. Dostluk bahçesine ve ağıllarına sokulmayan köylüde hoşnutsuzluk, homurtu çoğalır. Bekçi Temeloş’un bir gece, tellerini aralayıp durumu yakından izlemek üzere, Dostluk Bahçesi’ne girmesi, olaylara yol açar. Dizinden yaralanan Temeloş’un sinirleri daha da bozulur. Temeloş, Amerikan Hastanesi’ne yatırılır; ayağına sardıkları Amerikan sargısı yaşlı adamı büsbütün çileden çıkarır. Temeloş güç bela hastaneden kurtulur, köye döner.
    Amerikan tohumu buğday hastalıklı çıkmış, domatesler, biberler ancak fındık kadar olabilmiştir. Köyde Amerika’yı tutanlar zararsız bir hale getirildikten sonra köylü, Dostluk Bahçesi’ne doluşur, her şeyi harap eder. Sabah kalktığında bekçi Temeloş’un inatçı baş ağrıları ansızın geçmiştir. Köylü, Ankara’dan gelmiş Amerikan Büyükelçisi, Vali, Kaymakam ve diğerlerinden kurulu yeni bir ziyaretçi kafilesinin şaşkın bakışları altında, teknelere, sepetlere, çuvallara toprak doldurup eski Aktepe’yi yeniden yapmaya koyulmuştur.
Roman Hakkında
    Roman en çok, bilinçli bir eğlenti havası içinde, siyasi düşündürücü yönleri ve Amerikancılığı, toplum sorunlarını, köylünün sağduyusu açısından eleştirmesiyle ilginç ve olumludur.

 

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz