DECAMERON-1 (Önsöz)

D

     Rönesansın alt yapısını hazırlayan başlıca eserlerden ve dünya edebiyatının en büyük klasiklerinden biri sayılan DECAMERON, ünlü İtalyan yazarı Giovanni Boccaccio tarafından kaleme alınmış ve ilk defa 1353 tarihinde, yani İstanbul’un fethinden tam bir asır önce yayımlanmıştır. Yayın akışımıza, 666 yıllık bir kitabı eklemiş olmamızın başlıca nedeni, eserin, bunca zaman geçmesine rağmen sadeliğini, canlılığını ve etkinliğini halen muhafaza ediyor oluşudur.
     DECAMERON bu başarısını, her şeyden evvel bir halk kitabı olmasına borçludur. Yazıldığı günden beri, her dönemin edebiyat eleştirmenlerini hayran bırakan bu şaheserin asıl başarısı, bunca yıldır halkı eğlendirmiş, düşündürmüş ve nesilden nesile geçerek bugünlere gelmiş olmasıdır.
     Eser, açık saçık ve saldırgan olmasıyla ün yapmıştır. Fakat ondaki kabalıklar, o devrin realitesini ortaya koyan unsurlardır. Sahte bir dinî kisve altında halkı en iğrenç surette soyan Katolik Kilisesi’nin zorbalığına karşı Boccaccio, bu kabalıkları amansız birer silah gibi kullanmıştır. Bu sayede yazar, en açık sözlü olduğu sırada bile zarif ve nüktedan kalmış, hiçbir zaman bayalığa kaçmamıştır.
     Eserin kurgusu oldukça enteresandır. Yedi güzel kadın ve üç yakışıklı delikanlı, veba salgınından kurtulmak için şehir dışında bir şatoya sığınırlar ve burada kaldıkları on gün zarfında birbirlerine hikâyeler anlatarak eğlenirler. “On gün” demek olan DECAMERON ismi de buradan gelmektedir.
     Eserin bütünlüğünü ve anlamını bozacak herhangi bir müdahalede bulunulmuş değildir; yorum da yapılmamıştır. Onu, masal dinler gibi biraz çocuklaşarak okumak lazımdır. Bunu yaparsanız hem eğlenceli vakit geçirir hem de basit kalıpların içinde bu kadar kıymetli bir içerik bulmanın tadına varırsınız.

(Yazan: Giovanni Boccaccio – Çeviren: D. Yılmaz Tekin)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz