365 YÖNTEM; d. Karakter Oluşturmak (Disiplin-3)
365 YÖNTEM; d. Karakter Oluşturmak (Disiplin-3)

365 YÖNTEM; d. Karakter Oluşturmak (Disiplin-3)

Stilini Seç
       Disiplin madalyonunun iki yüzü vardır. Çocuğunuzu disiplin altına almak istediğinizde hem düşünmeden ve baskı altında yaptığınız şeyler, hem de üzerinde düşündükten sonra yapmanız gereken şeyler vardır. Aşağıda bulunan iki daireye ve bunların içindeki sözcüklere bakın. En çok hangi halkaya göre disiplin uygulamak istersiniz? Unutmamak için bu daireleri bir kartona çizin, sözcükleri de içlerine yazın. Bozuk para gibi cebinizde taşıyabilirsiniz. Ne zaman disiplin uygulanmasını gerektiren bir durum ortaya çıksa, disiplin madalyonunu çıkartıp hangi yönde çalışmakta olduğunuza göz atın.
Suç ve Ceza Ülkesinde
       Hep birlikte oturun ve herkesin mükemmel olması gerektiği bir ülkeyle ilgili bir masal uydurun. Birisi masala başlasın, masal bitinceye kadar herkes bir şey eklesin. Şöyle başlayabilirsiniz:
       “Bir varmış bir yokmuş. Çok çok uzaklarda hiç kimsenin hata yapmadığı bir ülke varmış. Bu ülkede oğlan çocuklar dişlerini fırçalamayı unutmaz, kız çocuklar beslenme çantasını kay­betmez, gençler eve geç gelmez, anneler fikirlerini değiştirmez, babalar mutfağı dağınık bırakmazmış. En küçük bir hata bile derhal fark edilir ve cezalandırılırmış. Bu Suç ve Ceza Ülkesiymiş. Burada hiçbir hataya ve unutkanlığa yer yokmuş. Hiçbir şeyi yanlış yapamazmışız. Fikrinizi değiştiremezmişiz. Bu ülkede hiç kimse affedilmezmiş, çünkü herkesin mükemmel olması gerekiyormuş…”
       Masal bittikten sonra nasıl herkesin hata yaptığı, bir aile içinde durumlara anlayış gösterilmesi ve her davranışı cezalandırmayı amaçlamamak gerektiği üzerine sohbet edebilirsiniz.
Sonuçları Kullanın
       Kötü davranışlarla ilgili sonuçları belirlemek zaman, düşünce ve öz disiplin gerektirir, ancak bu uygulama çocuğun öngörülebilir ve hayattaki gerçek duruma uygun deneyler yaşamasını sağlar. Gerçek yaşamda bir kötü davranışın (telefon faturasını ödememek) doğal sonuçları vardır (telefonunuz kesilir). Ceza yerine sonuçları kullanmak her zaman daha olumlu sonuç verir. Aşağıdaki listeyle başlayın ve ailenizde kabul edilemez gördüğünüz başka hususları da buna ekleyin. Derhal uygulamaya koyacağınız mantıki ve doğal sonuçlar oluşturun. Bu sistem­le disiplin sağlamanın daha kolay olup olmadığını gözlemleyin.

Kötü Davranış          Mantıki Sonuç                                                     Doğal Sonuç
Dağınık oda              Bazı eşyaların elinden alınması                          Pis bir odada yaşamak
Kardeşini dövmek    Döven sakinleşinceye kadar uzaklaştırılır        Kardeş de vurur
Okul servisini            Çocuk ebeveynin kendisini okula götürmesi    Okula yaya gitmek
kaçırmak                    ve geç kalma süresi kadar ev işi yapmak zorunda kalır.

Gelecek Yazı: 365 YÖNTEM: D. Karakter Oluşturmak (Disiplin-4)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir