İstihbarat Notları (Terörizm İle Uluslararası Mücadele-1)
İstihbarat Notları (Terörizm İle Uluslararası Mücadele-1)

İstihbarat Notları (Terörizm İle Uluslararası Mücadele-1)

Terörizmle Uluslararası  Mücadele/Uluslararası Terörizmle Mücadele: Başarı mı? Başarısızlık mı?
     Yaygın Kanı: Başarısızlık. Ana neden devletlerin kendi ideolojik, jeopolitik, diplomatik, ekonomik ve güvenlik çıkarları için hareket etmeleri gerçeğidir.
     Eleştirel Yaklaşım: Bazı zayıflıklara karşın başarıdır. Zayıflıkların nedenleri yukarıda ifade edilenlerden daha karmaşıktır.
     Günümüzde devletler için asimetrik dış politika vasıtası hibridleşen savaşın ayrılmaz bir unsurudur.
Terörizmle Uluslararası Mücadele Çerçevesinde: Anarşik Yapı
Uluslar arası Sistem: BM Sistemi
                                            Diğer Küresel Girişimler
                                             Küresel Sivil Toplum
Bölgesel Sistemler: AB – NATO
                                         AGİT
                                         ASEAN – ŞİÖ
                                         Diğerleri
Ulusal Sistemler: Ulusal Güvenlik Sektörü
                                    Üniversiteler
                                     Araştırma Merkezleri
                                     Sivil Toplum – Medya
Birleşmiş Milletler Anarşik Sistemi
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
                BMGK Kararı (20 civarı)
                Terörle Mücadele Komitesi (CTC)
                CTC İcra Birimi (CTCED)
                Yaptırımlar Komitesi ve İzleme Timleri
                Kara Listeler
BM Genel Kurulu
                Terörizmle Küresel Mücadele Stratejisi (2006-4 Başlık)
                                * Kök nedenlerle mücadele
                                * Terörizmi önleme ve savaşma
                                * BM ve üyelerinin kapasitesini artırma
                                * İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü
                Terörle Mücadele Görev Kuvveti (CTITF)
                                (38 BM bağlısı ve ilişkilisi, 9 çalışma grubu)
                BM Terörle Mücadele Merkezi (UNCCT)
Uluslararası Sözleşmeler
Aircraft convention (1969)
Unlawful Seizure Convention (1971)
Civil Aviation Convention (1973)
Diplomatic Agents (1977)
Hostage Taking (1983)
Nuclear Material Convention (1987)
Amendment to the Nuclear Material Convention (2005)
Airport Protocol (1989)
Maritime Convention (1992)
Protocol to the Maritime Convention (2005)
Fixed Platform Protocol (1992)
Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation
Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection (1998
Terrorist Bombing Convention (2001)
Terrorist Financing Convention (2002)
Nuclear Terrorism Convention (2007)

(Gelecek yazı: Terörizmle Uluslararası Mücadele-2)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir