Gizli Servisler (ABD Gizli Servisleri-6)
Gizli Servisler (ABD Gizli Servisleri-6)

Gizli Servisler (ABD Gizli Servisleri-6)

     Bir Ülkedeki Siyasi İstikrarın İzlenmesi
* Hükümet Kapasitesi
   Liderliğin kalitesi/Yönetim kabiliyetleri
   Halkın taleplerini karşılama
   Temel eşya ve hizmet dağıtımı
   İç güvenlik kabiliyetleri
   Sivil yönetim/Adalet sistemi etkinliği
* Rejimin Meşruiyeti
   Siyasi katılımın genişlik ve derinliği
   Yolsuzluk seviyesi
   Sivil toplumun zayıflığı
   Hükümete dış destek
* Muhalif Faaliyetler
   Etnik/Dini uyuşmazlıklar
   Asker-sivil anlaşmazlıkları
   Büyük gösteriler/Grevler/İsyanlar
   Ayaklanma/Bölücülük/Terör örgütleri
   Muhalif gruplara dış destek
   Çatışma olasılıkları
* Ekonomik Faktörler
   İç ekonomik durum/İşsizlik/Enflasyon
   Gelir dağılımı eşitsizliği
   Sermaye hareketleri
   Dış fonlara bağımlılık
   Dış ticarette açıklık
* Tetikleyici Mekanizmalar
* Seçimler
* Yiyecek/Enerji Fiyatlarında İstenmeyen Değişiklikler
* Ani ve İstenmeyen Politikaların Yürürlüğe Konması
* Darbe Girişimi
* Hükümetin Büyük Bir Krizi Kötü Yönetmesi
* Liderin Ölümü
     Hedef Ülkenin Siyasi İstikrarının İzlenmesi
* Eğilimler
   Devlet istikrarı
   Fikirler savaşı
   Müslüman devletler
   Tehdidin daraltılması
   Kapsamın genişletilmesi
   Eyleme geçmek
   Şii-Sünnî çatışması
   Ayaklanma/İstikrarsızlık
* Stratejiler
   Böl ve yönet
   Bataklığı kurut
   Askeri işgal
   Ayaklanmaya karşı koyma
   Çevrele ve karşılık ver
   Ayaklanma desteği
   Yumuşak güç

(Gelecek Yazı: ABD Gizli Servisleri-7)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir