İstihbarat Notları (Terörizmle Uluslararası Mücadele-2)
İstihbarat Notları (Terörizmle Uluslararası Mücadele-2)

İstihbarat Notları (Terörizmle Uluslararası Mücadele-2)

Uluslararası Sözleşmeler
* 1. Uçaklarda İşlenen Suçlar ve Diğer Eylemlerle ilgili Sözleşme 14 Eylül 1963 tarihinde Tokyo’da imzalanmıştır.
* 2. Uçakların Yasadışı Olarak Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi 16 Aralık 1970’de Lahey’de imzalanmıştır. (1970 Lahey Sözleşmesi)
* 3. Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanunsuz Hareketlerin Önlenmesi Sözleşmesi Yürürlüğe Giriş Tarihi: 26 Ocak 1973. (1971 Montreal Sözleşmesi.) Seyir halindeki uçaklara yönelik bombalama olaylarıyla ilgilidir.
* 4. Uluslararası Korunan Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi (1971) Yüksek düzeyli devlet görevlilerine ve diplomatlara yönelik saldırılarla ilgilidir.
* 5. Rehin Alma Olaylarına Karşı Uluslararası Sözleşme 18 Aralık 1979 tarihinde New York’ta imzalanmıştır. (Rehineler Sözleşmesi)
* 6. Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Hakkında Sözleşme 3 Mart 1980 tarihinde, New York ve Viyana’da imzalanmıştır.(Nükleer Maddeler Sözleşmesi) Nükleer maddelerin yasadışı yollardan elde edilmesi ve kullanılmasıyla mücadele amaçlıdır.
* 7. Uluslararası Sivil Havacılığa Hizmet Veren Havaalanlarında Kanunsuz Şiddet
Eylemlerinin Önlenmesi ile İlgili Protokol (1971)
* 8. Denizcilik Seyrüsefer Güvenliğine Karşı Yasa Dışı Eylemlerin Önlenmesi Sözleşmesi 10 Mart 1988’de Roma’da imzalanmıştır. Gemilerde gerçekleştirilen terör eylemlerine yöneliktir.
* 9. Kıta Sahanlığı Üzerinde Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Kanunsuz Eylemlerin Önlenmesi Protokolü  (10 Mart 1988)
* 10. Plastik Patlayıcıların Tespit Edilmesi Amacıyla İşaretlenmesi Hakkında Sözleşme 1 Mart 1991 tarihinde Montreal’de imzalanmıştır. Uçaklara yönelik sabotaj eylemlerinin önlenebilmesi için plastik patlayıcıların tespit edilebilmesi amacıyla kimyasal maddelerin işaretlenmesine yöneliktir.
* 11. Terörist Bombalamaların Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi  (1997)
* 12. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (1999)
* 13. Nükleer Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi (2005)
Diğer Küresel Girişimler ve Bölgesel Sistemler
Diğer Küresel Girişimler

 • G7 Finansal İşlem Görev Kuvveti (FATF)
 • G8 Terörle Mücadele Faaliyet Grubu (CTAG)
 • Terörle Mücadele Küresel Forumu (GCTF)
 • AB
 • AB Terörizm Sözleşmeleri (12)
 • AB Terörle Mücadele Stratejisi
 • EUROJUST
 • EUROPOL
 • NATO
 • NATO Terörizmle Mücadele İlke ve Prensipleri
 • NATO Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi (Türkiye)

Bölgesel Sistemler (AGİT)
– Hukuksal İşbirliği
– Şiddet ve radikalleşmeyi önleme
– Terörizm finansmanını önleme
– İnternetin terörizm amaçlarıyla kullanılmasını engelleme
– Diyalog ve işbirliği geliştirme
– Kitle imha silahlarının engellenmesi
– Seyahat evrakları güvenliği
– İnsan hakları ve özgürlükler ile terörizmle mücadele tedbirleri uyumluluğunu sağlama
Bölgesel Sistemler (Kurumsal)
     * Amerikan Devletleri Örgütü

 • Kişilere Karsı Suç Formunu Alan Terörizm Eylemleri ve Uluslararası Alanda Önem Arz Eden İlgili Zorbalıkların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi – Washington Sözleşmesi (1971)
 • Terörizme Karşı Amerikanlar arası Sözleşme (2001)
  Avrupa Konseyi Örgütü: Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi (1977)
  Terörizmin Önlenmesine Dair Bölgesel Kalkınma İçin Güney Asya Birliği Sözleşmesi (1987)
 • Afrika Birliği Örgütü: Terörü Önleme ve Mücadele Sözleşmesi (1999)
  İslam Konferansı Örgütü: İslam Konferansı Örgütü Uluslararası Terörle Mücadele Sözleşmesi (1999)
 • Bağımsız Devletler Topluluğu: Bağımsız Devletler Topluluğu Terörle Mücadele
  Sözleşmesi (1999)
   

(Gelecek yazı: Terörizmle Uluslararası Mücadele-3)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir