Gizli Servisler (ABD Gizli Servisleri-8)
Gizli Servisler (ABD Gizli Servisleri-8)

Gizli Servisler (ABD Gizli Servisleri-8)

     Propaganda Türleri
* Seviyesine Göre: Stratejik – Taktik
* Konusuna Göre: Ticari – Dini – Siyasi – Askeri
* Yöntemine Göre: Korkutucu/Yıldırıcı – İkna Edici – Kışkırtıcı
* Amacına Göre: Propaganda – Karşı Propaganda
* Hedef Topluma Göre: İstikrarcı – İkna Edici – Yıkıcı/Bölücü
* Kaynağına Göre: Beyaz – Gri – Kara
     Propaganda ve Psikolojik Savaş
* Propaganda
– Kamu diplomasisi
– Kontrol altına alma
– Algı yönetimi
– Etki ajanları
– Bozguncu ajanlar
– Sosyal radar
*Psikolojik Savaş
– Stratejik iletişim
– Dezinformasyon
– Beyin kontrolü
– Kalpleri ve düşünceleri kazanmak
     Soğuk Savaş ve Terör Çağı Farkları
* Hedef
   Soğuk Savaş: Devletler, öncelikle Sovyetler Birliği
   Terör Çağı: Ulus aşan aktörler, bazı devletler
* Hedef Hakkında Hikâye
   Soğuk Savaş: Devletler coğrafik, hiyerarşik, bürokratik
   Terör Çağı: Devlet dışı aktörler pek çok şekil ve ölçekte, hikâyeleri sınırlı
* Hedefin Yeri
   Soğuk Savaş: Çoğunlukla dışarıda ve aynı yerde
   Terör Çağı: Dışarıda ve içeride, dağılmış
* İstihbarat Kullanıcıları
   Soğuk Savaş: Sayıca sınırlı, öncelikle siyasi ve askeri
   Terör Çağı: Büyük sayıda (devlet, yerel, özel)
* Hedef Sınırları
   Soğuk Savaş: Nispeten sınırlı
   Terör Çağı: Çok az sınırlı; yeni gruplar ve saldırı yöntemleri ortaya çıkıyor
* Bilgi
   Soğuk Savaş: Çok az; daha çok gizli kaynaklardan
   Terör Çağı: Çok fazla, çok fazla kaynaktan ama gizli bilgiler hâlâ önemli
* Hedef İle İlişki
   Soğuk Savaş: Çok az; Sovyetler Birliği ne isterse yapardı
   Terör Çağı: Yoğun; teröristler ana asimetrik tehdit
* İstihbarat Ürününün Şekli
   Soğuk Savaş: Bulmaca için ‘cevap’, sırlar için en iyi değerlendirme
   Terör Çağı: Karmaşıklıklar için ‘algı yönetimi’
* İstihbaratın Öncelikli Konumu
   Soğuk Savaş: Önemli ama öncelikli değil; az istihbarat ile caydırma
   Terör Çağı: Öncelikli; istihbarata dayalı önleme
     İstihbaratta Değişimler
* Siber ve Açık İstihbaratın öneminin artması
* İstihbaratın özelleşmesi
* İstihbaratın askerileşmesi
* Cari istihbaratın öne çıkması
* Operasyonel istihbarat
* Analizci ve Haber Toplayıcı’nın birlikte çalışması
* Terörle mücadele önceliği
* Ekonomik karşı casusluk
     Önemli Teknolojik Beklentiler
* 2030; 90 milyar alet internete bağlı olacak, her şey birbirine irtibatlanacak, internetten çıkmak suç olacak.
* Bugünkü ikinci nesil polislerin yerini elektronik olarak her ortamı izleyen ve kayıt altına alan, robotlar alacak.
* 2040; beyine yerleştirilen çipler ile suçlular izlenecek, insanlar işleyeceği suçlar için de tutuklanacak.
* 2050; biyokrimonoloji çalışmaları insanları suç işlemeye iten nedenlere önlem getirilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir