İstihbarat Notları (Terörizm İle Uluslararası Mücadele-4)
İstihbarat Notları (Terörizm İle Uluslararası Mücadele-4)

İstihbarat Notları (Terörizm İle Uluslararası Mücadele-4)

Terörizmle Uluslararası Mücadele Sisteminin Özellikleri
* Anarşik sistem (aktörler, sonuçlar, tehdit algılamaları, vasıtalar, bilgi), merkezi otorite yoktur.
* Karşılıklı asimetrik bağımlılık: Terörizm genellikle gelişmekte olan ülkelerde , özellikle başarısız devletlerde ortaya çıkar. Mücadele için reçeteler ve kaynaklar Batı’da üretilir/bulunur.
* Temel olarak cihadist terörizmle mücadeleye odaklanır, Batı’ya tehdidi öne çıkarır. Diğerlerini yerel sorun olarak görür.
* BM yaklaşımı pragmatiktir. (Ortaya çıkan durum ve şarta bağlı, üyelerin uzlaşabildiği kadar ve aşamalı)
* BM sistemi kendi içinde çatışır ve tamamlayıcıdır. BMGK sonuçlara odaklanır ve tedbir arar. Genel Kurul kök nedenlere öncelik verir.
* Terörizmin yıkıcı etkileri bölgesel ve alt bölgesel seviyelerde daha fazla yaşanır. Ancak BM’nin ağırlığı uluslararası sistem seviyesindedir. Bu neo-realizmin hakimiyetinde olmanın sonucudur. Eleştirel bir yaklaşıma gereksinim vardır.
* Terörizmle yaşayan ülkelerin çoğunluğu sorunu ulusal mesele olarak görür, bölgeselleşmesini ve uluslararasılaşmasını istemez.
* Bu ülkeler politikalarının sorgulanmasından çekinirler. Sorgulanmaksızın uluslararası destek sağlamak isterler.
* Bu tür ülkelerde güvenlikleştirme süreçleri sorunludur. Terör örgütü tanımlaması muğlak, değişken ve çoğu durumda temelsizdir.
* Güvenlikleştirici aktörlerin güvenilirlik, meşruiyet sorunu alımlayıcı kitleyi ikna etmez.
Terörizmle Uluslararası Mücadelenin Zayıflıkları
* Batı ve diğerleri arasında bilgi uçurumu,
* Gelişmekte olan ülkelerde iç aktörler arası işbirliği eksikliği,
* Yönetişim kapasitesi sorunu,
* Gelişmekte olan ülkelerde radikalleşme başta olmak üzere kök nedenleri tespit, teşhis  ve tedavi sorunları,
* Normatif kilitlenme. BM 2000’den beri kapsamlı bir sözleşme üzerinde uzlaşamamıştır.
* Sorun sadece tanım değildir (100’ün üzerinde tanım var). Asıl sorun doğru ve uzlaşılmış kavramsallaştırmadır.
 -Terörizm, çatışma, isyan, gerilla hareketi, ulusal kurtuluş hareketi, mazlumun başkaldırısı, devrim.
-Ve bunlara karşı mücadele
* Uluslararası girişimler ağırlıklı olarak ABD ve AB ülkelerince yürütülmektedir.  * Doğal olarak asıl ihtiyaç sahiplerinin düşünceleri arka planda kalmaktadır.
* Küresel sistemde karşılıklı çalışabilirlik ve etkili iletişim sorunu vardır.
* Mevcut karar ve anlaşmalara uyum sorunu.
* Merkezi otorite yokluğu.
Uluslararası İşbirliğini Kuvvetlendirme
* Terörizmin küresel kabul gören tanımının olmayacağını kabul etmek gerekir.
* Pragmatik yaklaşımın uzun bir süre hakim olacağı anlaşılmalıdır.
* Teknolojik alanda işbirliği artırılmalıdır.
* Mevcut karara ve sözleşmelere uyum için yaptırım/baskı uygulanmalıdır.
* Bilgi asimetrisi düzeltilmelidir.
* Bu gelişmekte olan ülkelerde hükümetlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medya, akademi ve araştırma merkezlerinin kapasitesi artırılarak yapılabilir.
* Bölgesel ve alt bölgesel sistem ve girişimler daha yaralı olabilir.
* BM Terörle Mücadele Konseyi (UNCC) kurulabilir. (15 BMGK üyesi, 15 yeni üye, toplam 30 üye)
Türkiye’nin Terörizmle Mücadele Çerçevesi: Değerlendirme ve Öneriler
* Mevcut
   İçişleri Bakanlığı (PGM – KGDM – JGK – Sahil Güvenlik
   MİT
   Adalet Bakanlığı
   Maliye Bakanlığı
   Gnkur/MSB
   Diğerleri
* Mevcut Durum
– Bilgi  ve ehliyet eksikliği
–  Sınırlı ders alma, öğrenmeme, gözetim, eleştiri ve hesap soramama
–  İç ve dış güven, uyum ve koordinasyon sorunu
– Bilişsel kapanma, danışman kuşatması, grup düşüncesine mahkûm olma, meşrulaştırıcı organik aydınlık olgusu
– Aşırı gizlilik, bilgi paylaşmama
– Akademik/bilimsel araştırma yokluğu
– Zayıf uluslararası işbirliği kapasitesi
* İhtiyaç
– Küresel sisteme uyum. Bölgesel ve alt bölgesel sisteme öncülük
– Reforme edilmiş ve dönüşüme tabi tutulmuş Resmî Güvenlik Sektörü
– TBMM ve siyasi partilerin artan rolü
– Akademik araştırma
– Gerçek sivil toplum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir