İstihbarat Notları (Kültürler Arası İletişim)
İstihbarat Notları (Kültürler Arası İletişim)

İstihbarat Notları (Kültürler Arası İletişim)

Kültürler Arası İletişim Alanları
* Dış Ticaret
                – İthalat, İhracat
                – Müşteri alışkanlıklarını tespit, Pazarlama, Reklam
                – Yabancı ortaklıklarla girişimler
                – Yurt dışı projeler
                – Yurt dışı yatırımlar
                – Teknoloji transferleri
* Devletler Arası İlişkiler
                – Devletler arası ticaret
                – Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği gibi topluluklar
                – İstihbarat
* Akademik
                – Üniversiteler arası işbirlikleri
                – Konferanslar, toplantılar
                – Dış ülkelerden gelen öğrenciler
* Turizm
Kültürü Oluşturan Katmanlar
– Millî
– Bölgesel
– Meslek ve Eğitim
– Cinsiyet
– Sınıf – Ekonomi
– Din ve İnanışlar
– Nesil
– Etnik
– Kurum
– Kişilik
Kültür Sınıfları
* Doğrusal Aktif
* Çok Aktif
* Tepkili
Karşılaştırmalar
– Konuşma-Dinleme Eşit / Çok Konuşur / Az Konuşur-Çok Dinler
– İşleri teker teker yapar / Birkaç işi aynı anda yapar / Kibardır ama dolaylı
– Adım adım planlar / Sadece genel çerçeveyi planlar / Sonradan tepki verir, karşıdakini mutlu etmeye çalışır
– Kibar ama açık sözlüdür / Hissidir / Duygularını saklar
– Duygularını kısmen saklar / Duygularını açığa vurur / Karşı koymayı sevmez
– Mantıkla karşı durur / Konulara duygusal yaklaşır / Onuru kırılmamalıdır
– Nadiren araya girer / Çok sık araya girer / Hiç araya girmez
– İş odaklıdır / Her zaman bir mazereti vardır / Çok insan odaklıdır
– Gerçeklere dayanır / İnsan odaklıdır / Ağızdan çıkan sözdür
– Gerçek, diplomasiden daha önemlidir / Doğrular esnek olabilir / Diplomasi gerçekten daha önemlidir
– Resmiliğe saygı duyar / Sabırsızdır / Çok sabırlıdır
– Dakiktir / Vücut dilini çok kullanır / İnce bir vücut dili vardır
– Kurallara uyar / Adamını bulmaya çalışır / Bağlantı kullanırlar
– İş ve özel hayatı ayırır / İş ve özel hayat beraberdir / Grup olarak hareket ederler
Kültürler Arası İletişimde Yanlış Anlaşılma Noktaları
* Değerler
                – Ana inançlar
                – Millî karakter
                – Genel tavır ve dünyaya bakış
                – Gerçek, zamanlama, kıyafet vs.
* İletişim
                – Konuşma biçimleri
                – Dinleme biçimleri
* Yönetime Bakış 

(Gelecek yazı: Sözsüz İletişim)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir