Kerevit ve Kızı

K

Bilgeler kimi zaman, kerevit gibi,
Tersin tersin yürürler;
Sırt çevirirler varacakları limana
Bir denizci manevrasıdır bu;
Büyük bir saldırıyı gizlemek için de
Hedefin tam tersine yürür komutanlar,
Düşman yanlış yere biriksin diye.
Benim kerevit küçük, ama bu tabiye büyük.
Bir fatih biliyorum bunu kullanan,
Tek başına yüz başlı düşmanı bozan.
Neye girişecek, neye girişmeyecek
Bir sırdır bu; derken fetihler başlar.
Gözler boşuna arar sakladığını;
Önlenmez bir kader gibidir saldırısı,
Bir seldir bastırır, durulmaz önüne.
Yüz tanrıdan güçlü bir tek Zeus gibidir.
Louis ve kader birliği etmişler sanki
Çekip çevirmek için dünyayı.
Gelelim bizim masala şimdi.
Ana kerevit kızına demiş ki bir gün:
— Kız, o ne biçim gidiş? Doğru yürüsene!
— Ya sen nasıl yürüyorsun Anne? demiş kız.
Anam babamdan başka türlü nasıl yürürüm?
Herkes eğri büğrü gitsin de
Bir ben mi doğru gideyim içinizde?
Hakkı varmış kızın.
Evinde gördüklerinin etkisi
Büyüktür herkes üstünde;
İyilikte, kötülükte, her şeyde.
Kişiyi akıllı da eder, sersem de:
Sersem ettikleri daha çoktur.
Hedefine sırt çevirmeye gelince
Hiç de kötü bir yol değildir bu:
Özellikle savaş mesleğinde
Ama yerinde kullanılmak şartıyla.

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Sevgi