Gizli Servisler (CIA-1)
Gizli Servisler (CIA-1)

Gizli Servisler (CIA-1)

     CIA Nedir?
     1947 yılında kurulan CIA, bir haber alma örgütünden çok, ABD emperyalizminin temel bir dış politika aracıdır. İkinci Dünya Savaşı’nda rakip emperyalist güçlerin çöküşünden yararlanarak dünyanın efendiliğine soyunan ABD, hâkim sınıfların, merkezi bir istihbarat ve operasyon örgütü oluşturma ihtiyacını belirledi. 20. yüzyılın en kirli örgütü olan CIA, ABD öncülüğünde yaşama geçirilen Yeni Sömürgeciliğin kaçınılmaz aracı durumunda olup, legal görüntüsünün altında illegal faaliyetler gösteren bir örgüttür.
     CIA Nasıl Kuruldu?
     CIA gibi bir örgütün gerekliliği, kuruluş aşamasında şu görüşlerle dile getiriliyordu: “ABD, ekonomik ya da stratejik çıkarlarının tehdit edildiği her yerde müdahalede bulunmaya mahkûmdur. Dünyanın dört bucağında hammadde kaynakları, pazarları, müttefikleri ve müşterileri, askeri üsleri, uçak gemileri, atom denizaltıları vardır.
     Dünyamızın hiçbir noktası, Amerikan dolarının, Amerikan diplomasisinin ve en önemlisi, Amerikan füzelerinin etkisinden uzak kalamamaktadır. Bir devleti resmen tanımak ya da tanımamak, anlaşmaları kabul edip etmemek, mali yardımda bulunup bulunmamak suretiyle dost, düşman, tarafsız herkesi etkisi altına almaktadır.
     Gerçi, askeri mevzilerini sağlamlaştırarak bu durumu sağlayabilir ya da tehlikeye sokabilir. Ama elindeki binlerce araçla, en uzak ülkeler üzerinde olduğu gibi, komşu ülkeler üzerinde de; kendisine hayranlık duyanlar üzerinde olduğu gibi, kendisini kıskanan ve korkanlar üzerinde de ağırlığını duyurabilmeleridir.”
     Bu ihtiyacı dayatan, ABD kapitalizminin doğasına uygun olarak büyük tekeller ve finans oligarşisiydi. CIA’nın ebeliğini de buna uygun olarak bir banker üstlendi…

(Gelecek yazı: CIA-2)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir