Gizli Servisler (CIA-3)
Gizli Servisler (CIA-3)

Gizli Servisler (CIA-3)

     Resmi Belgede Örtülü Eylem Tanımı
     1948’de komünistlerin Çekoslovakya’da yönetime gelmesi; Çin’de Mao Zedung önderliğindeki halk hareketinin, CIA’nın Çan Kayşek’e 2 milyar dolar aktarmasına karşın başarıya yakınlaşması; Fransa ve İtalya’da komünistlerin etkisinin artması üzerine ABD paniğe kapıldı. ABD’nin, Almanya’daki Yüksek Komiseri Lucius Clay’ın “Sovyetlerle savaşın an meselesi” olduğunu bildiren bir gizli mesajının Mart 1948’de gelmesi üzerine Beyaz Saray histeri krizine girdi. Ulusal Güvenlik Konseyi’nin Özel Savaşı temel bir dış politika aracı haline getiren 10/2 numaralı karan (NSC 10/2) bu ortamda, Haziran 1948’de çıktı.
     Gizli olan NSC 10/2 kararının tıpkı basımı, 1984’te Alabama Üniversitesi Yayınlarından çıkan “Merkezi istihbarat Örgütü: Tarih ve Belgeler” adlı kitapta yer aldı.
     Kararda örtülü eylem şöyle tanımlanıyor:
     “Propaganda; ekonomik savaş; sabotaj, yıkım, kitlesel sürgünü de içeren doğrudan müdahale; düşman hükümetlere karşı ayaklanmaya yardım etme; yeraltındaki direniş güçlerini, gerillaları, mültecileri ve yerli antikomünist unsurları destekleme…”
     Bununla yetinilmiyor; CIA’ya bunların yanı sıra sınırı belirsiz ifadelerle yabancı ülkelerin siyasetini etkileyecek her türlü görev veriliyor. CIA, Başkan’ın inisiyatifiyle, diğer devlet organlarına bildirmeden operasyon yapma yetkisinin bulunduğu, ancak 1974’te CIA’yı soruşturmak üzere oluşturulan Frank Church başkanlığındaki Senato Komisyonu’nun araştırmasıyla ortaya çıktı. Senato Komisyonu Sonuç Raporu’nun 477. sayfasında söz konusu ifade şöyle:”… CIA, Ulusal Güvenlik Konseyi’nin emriyle, ulusal güvenliği ilgilendiren başka işlev ve görevleri de yerine getirir.”
     ABD’nin ünlü finans ve petrol tekelinin patronu Rockefeller’in devlet içindeki uzantılarından biri olan George Kennan’ın kaleme aldığı NSC 10/2 kararı, ABD’nin dış politikasında Özel Savaşın yeri konusunda bir kilometre taşı oldu. Daha önce yapılan fakat yazılmayan “kirli işler” aracılığıyla içişlerine müdahale ilk kez resmi bir metinde yer aldı.
     Ancak Karar’da; Özel Savaş yöntemleri açığa çıktığında ABD hükümetinin bunu resmen yalanlayacağı da kayıt altına alınıyor:
     “Yetkili olmayan kişilere, ABD hükümetinin sorumluluğu bildirilmez; örtülü eyler ortaya çıktığında, ABD hükümeti bunu akla yatkın bir şekilde yadsıyabilmelidir.”
     Ünlü Church Komisyonu, CIA’nın 1951’den 1975’e kadar 900 civarında çok hassas veya büyük çapta örtülü operasyon, binlerce daha küçük ve orta çapta örtülü operasyon düzenlediğini saptıyor. Bunların yarısını psikolojik savaş operasyonları, üçte birini ekonomik ve siyasi operasyonlar, geri kalanını da para-militer operasyonlar teşkil ediyor.

(Gelecek yazı: CIA-4)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir