İstihbarat Notları (Doğu Akdeniz’de Egemenlik Tesisi Savaşı-4)

İ

     Türkiye’nin Tepkisi
* Pasif bir tutum
                – GKRY deniz yetki paylaşımına giderken, Türkiye, Ege’dekine benzer bir tutum takınmıştır.
* Tepkisel arayışlar ve şaşkınlık
                – Şirketler üzerinde baskı kurarak süreci geciktirme
* Diplomatik arayışlar
                – KKTC ile New York’ta imzalanan kıta sahanlığı antlaşması
                – İktisadi alanda Karşılık Verme Çabası
                – 1970’lerden kalan sismik araştırma gemisi Piri Reis ile sessiz sedasız tarama çalışmalarına başlama
                – İskele’de Türkyurdu-1 Kuyusu
                – Akdeniz’i etki sahası olarak gösterme çabası
                – Shell ile anlaşma ve yeni anlaşmaların sinyallerinin verilmesi
     Sonuç
* KKTC ile imzalanan anlaşmaya göre, TPAO’nun arama yapacağını ilan ettiği alanlarda Rum kesiminin arama sahaları ile çakışan bölgeler bulunuyor.
* Bu Türkiye’nin bölgedeki gelişmelere seyirci kalmayacağı şüphesini doğurdu.
* Türkiye, son gelişmelerle Doğu Akdeniz’deki stratejik derinliğinin daha da farkına varmıştır. Bu farkındalık, kapasite problemini de su yüzüne çıkarmıştır.
* Kıbrıs meselesi artık güvenlik boyutuna ek olarak siyaseti daha da karmaşık hale getirebilecek ciddi ekonomik dinamiklerin olduğu bir denkleme evirilmiştir.
* Türkiye süreçte sert güç enstrümanları yerine ekonomik ve diplomatik enstrümanlar kullanmıştır.
* Türkiye’nin mevcut kapasitesini gözden geçirip 21. yüzyıla göre yeni dış politika enstrümanlarını gözden geçirmelidir. TPAO bunların başında gelmektedir
* Kıbrıs’ta çıkarılacak kaynaklar tüm ada halkına aittir. İki çözüm öne çıkmaktadır.
* Anlaşmaların yeniden düzenlenmesi ve bir fon oluşturulması gereklidir.
* Adada kalıcı bir çözüm için yürütülen çabaların sürdürülmesi gereklidir.
* Bölgede devam eden çatışmalar Türkiye’nin manevra alanını daraltmaktadır. Yükselen tansiyonda sert güç enstrümanları son seçenek olmalıdır.
* GKRY ve İsrail son dönemde imaj kaybına uğramıştır Türkiye’nin de benzer bir pozisyona düşmesi işlerine gelecektir.
* Hukuki ve diplomatik enstrümanlar gözden geçirilmelidir.
* Bölge için çatışan güçlerin anlaşmazlıkları alternatif yollar yaratabilir.
     Not
* Kıbrıs’taki Britanya Askeri Güçler Komutanı ve Egemen Üsler Yöneticisi (EÜB) Hava Mareşal Yardımcısı G. E. Stacey, “Britanya, ne şimdi ne de gelecekte, Kıbrıs’taki askeri üslerinden vazgeçmeyecek” demiştir. 21.12.2011
* Şubat 2001 – Jonathan Allen-İngiltere, Kıbrıs’taki iki egemen askeri üssünün 99mil2– karasularını 3 milden 12 mile çıkarmak girişiminde bulunmuştur.

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz