Gizli Servisler (CIA-9)

G

     Agee’nin Tespitleri
     12 yıl boyunca üç ayrı Güney Amerika ülkesinde CIA’nın operasyon elemanı olarak görev yapan ve 1974’te CIA’dan kaçıp bu yıllara ait olayları gün gün yazan ve “CIA Günlüğü” adıyla yayımlayan Phillip Agee, ikinci kitabı “Firar” da (The Ruri), CIA ile Türkiye ilişkilerine de yer vermiştir:
     “CIA uzun yıllardan beri Türk Milli İstihbarat Teşkilatı ile çok yoğun bir işbirliği içindedir. Bu örgütün eğitimini, geliştirilmesini ve donatımını CIA sağlar.”
     Agee kitabında, CIA’nın işlevlerini şöyle sıralıyor:
* 1. CIA kendisinin en önemli düşmanları ve aleyhtarları hakkında geniş bir liste hazırlar.
* 2. Bu liste, kişilerin özgeçmişleri ve onların nasıl nerede bulunabileceklerini de içerir.
* 3. Amaç, askeri darbe olduğu zaman bu bilgi arşivini, o ülkenin gizli askeri istihbarat teşkilatına verip, bu kişilerin derhal tutuklanmalarını sağlamaktır.
* 4. CIA, bütün dost, müttefik Üçüncü Dünya ülkelerindeki sivil ve askeri istihbarat teşkilatlarının eğitilmesini ve donatılmasını üstlenir. Buralarda çalışan yüzlerce kişi Amerika’ya götürülüp kurs görürler.
* 5. Darbe yapıldığında Amerikan aleyhtarları CIA’nın sızdırdığı liste sayesinde tutuklandıklarında, o ülkenin istihbarat teşkilatı üyeleri, kurumlaşmış yöntemlerini bu insanlar üzerinde uygularlar.
* 6. CIA, başta Şili olmak üzere, tüm ‘dost’ ülkelerde gerçekleştirdiği askeri darbelerde bu sistemi uygulamış ve binlerce kişinin tutuklanması, işkence görmesi ve politik cinayetlere kurban gitmesinin birinci derecede sorumlusu olmuştur.”

(Gelecek yazı: CIA-10)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz