Gizli Servisler (CIA-11)

G

     CIA’nın “Bizim Oğlanlar”ı
     12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 askeri darbelerinin CIA tarafından hazırlanıp yönlendirildiği artık yadsınamaz hale geldi. CIA’nın ünlü Türkiye İstasyon Şefi Paul Henze’nin 12 Eylül generalleri için “Bizim oğlanlar yaptı,” (Our boys have done) sözü başka bir kanıt aramaya gerek bırakmıyor.
     12 Mart ve 12 Eylül darbeleri, CIA’nın ülkemizdeki faaliyetlerinin yaygınlığı ve etkisi açısından da dönüm noktaları oldu. CIA tarafından yönlendirilen; ordu, polis teşkilatı, politika ve iş dünyasından temsilcilerin katılımıyla hayat bulan gizli bir organizasyon, bu dönemlerde resmen ve fiilen iktidar oldu.

(Gelecek yazı: CIA-12)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz