Tarihin Bilinmeyenleri (Masonlardan Ne Haber?)

T

     Ha, evet… Masonlar. Şu, tapınaklarına girdiklerinde ne yaptıkları meçhul esrarengiz topluluk. Muhtemelen iyi bir şey yapmıyorlardır. Ürkütücü üyeliğe kabul ayinleri, pagan tanrıları kutsama ve strip poker vb.
     Kimdir bu adamlar ve içeride ne yapıyorlar? Dünyayı gerçekten onlar mı yönetiyor? Evet, aslında olabilir. Ya da çılgınca bir teori olabilir ama bir an için böyle olduğunu farz edelim, kendi söyledikleri gibi, şu anda dünya çapında milyonlarca üyesi olan masum bir sosyal kardeşlik organizasyonu oldukları doğrudur. En iyisi gelin kendimiz bir göz atalım.
     Masonların Kökeni
     Masonların kökeni büyük ihtimalle, 1475 yılında Edinburgh’da kurulan, duvar ustaları (İngilizce’de mason demektir) ve marangozları birleştiren bir organizasyona dayanır. 1489’dan itibaren fıçı yapımcılarından başlamak üzere başka zanaatkarlar da, bu organizasyona katılabilir oldular. Modern masonluğun 1717’de Great Lodge of London’m (Londra Büyük Locası) kuruluşuyla başladığı kabul edilir. Yüzyıl boyunca örgüt, başlangıçtaki mesleki birlik özelliğinden uzaklaştı ve daha ziyade, çeşitli meslekler ve işlerden bir erkekler kulübü haline geldi. Sadece sembolleri ve resmi kıyafetleri (duvarcı ustasının önlüğü) ilk günleri çağrıştırıyor.
     Üyelik Listesi
     Soru kimin mason olduğu değil, kimin olmadığıdır. Benjamin Franklin, George Washington, Albay Harland ve Micheal Richards (Seinfield dizisinin Kramer’ı). Çok sayıda senatör, temsilci ve yüksek mahkeme yargıcının yanı sıra, en sonuncusu Gerald Ford olmak üzere birçok Amerikan başkanı masondu. Bu yüzden masonlar dünyayı yöneten grup olsalar da olmasalar da ellerinin direksiyonda olduğu söylenebilir.
     İnsanları masonlar konusunda şüpheye düşüren, üyelik kayıtları değil; yıllardır grup içinde sürdürdükleri ‘üyeliğe kabul ayinleri’ ve masonların bu aşamalardan geçerek elde edebildikleri derecelerdir. Bu ayinler gizli ve paganistiktir. Masonların ‘Evrenin Büyük Mimarı’ kavramı en fazla kafalara takılan konudur. Masonlara karşı olanlara göre ‘Büyük Mimar’ masonların iddia ettiği gibi daha yüksek bir varlığın genelleştirilmiş tanımı değil, Canaaniteler’in (Eski Samiler) tanrısı Baal’in tezahürüdür. Masonlar bu iddia karşısında gözlerini devirirler.
     Masonlar yıllar boyunca çok fazla tepki çektiler ve hatta Anti-Mason Parti adında bir parti bile kuruldu. Partinin kuruluşu 1826’da, güya masonların tüm gizleri ve ritüellerini anlatan bir kitap hazırlamakta olan duvarcı ustası William Morgan’ın esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmasından sonraya denk gelir. Morgan bulunamadı ve onu masonların öldürdüğü söylencesi yayıldı.
     Her Taşın Altından Bir Mason Çıkıyor
     Anti-Mason Partisi eyaletler ve yerel düzeyde başarı sağladı, hatta eski Birleşik Devletler Başkanlarından John Quincy Adams’ın 1830’da Temsilciler Meclisi’ne seçilmesine yardımcı oldu. Yine de ulusal çapta başarısız oldular. 1832’de başkan adayı William Wirt sadece Vermont’u aldı ve dört aday arasında dördüncü olabildi. Kazanan, iki dönem Tennessee Masonları Üstadı Andrew Jackson’dı. En büyük rakibi ise Kentucky Üstadı idi. İroniktir ki, Anti-Mason Parti’nin desteklediği Wirt de bir masondu! Görüyorsunuz, bu adamlar her taşın altından çıkıyor.
     Masonlar Şövalyelere Karşı
     Bugün bile Hristiyanlığın birçok kolu, özellikle de yakın zamana kadar Mason kulübüne katılan üyelerini aforoz eden Roma Katolik Kilisesi, masonluğa şüpheyle bakıyor. Her ne kadar masonlukla Roma Katolik Kilisesi birbiriyle bağdaşmasa da artık kimseyi aforoz etmiyorlar. (Bir sosyal kardeşlik bağı için yanıp tutuşan Katoliklerin, kiliseyle aleni bağı olan Colombus Şövalyeleri vardı.) Masonlar elbette, topluluklarının dünyayı ele geçirmeyi amaçlayan pagan bir hizip olduğu iddiasına hararetle karşı çıkıyorlar. Ama dünyayı ele geçirmeyi amaçlayan bir pagan hizbi de böyle yapmaz mıydı?
     Kim Gerçek Kilise ile dünyayı ele geçirmeyi amaçlayan pagancı bir hizbin kavgasının ortasında kalmak ister ki? Kene gibi ezilirsiniz. Bu konuda taraf olmaktansa, biz size bazı Web linkleri veriyoruz ve sizi kendi kararınızı vermeye davet ediyoruz. İşte Katolik Ansiklopedisi’nin masonluk bölümü: http://www.newadvent.org/cathen/09771a.htm

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz