Asya

A

                                                                 Demirtaş Ceyhun
                                                    1934 Adana – 29.7.2009 İstanbul

Romanın Özeti:
    Abuzer, 1925 Şeyh Sait Ayaklanması’nda on, on bir yaşlarında bir Kürt çocuğudur. Babası, katıldığı isyanda ölüp Diyarbakır topraklarında kalmış, annesi ve kardeşiyle sürüldükleri Adana’da, Yüregir ovasında bir çiftlikte uzun süre boğaz tokluğuna çalışmışlardır.
    Abuzer’in kardeşi Halil de askerliğini yaparken, büyük deprem (27 Aralık 1939) sırasında Erzincan’da ölür. Anasmın da Çukurova’da ölümünden sonra Abuzer, İkinci Dünya Savaşı’ndaki ikinci askerliğini beş yıl (1941-1945) Trakya’da yapar, sonra İstanbul’a gelir, yapı ırgatlığından zamanla duvarcı ustalığına kadar yükselir.
    Demokrat Parti’ye girmiş, Kazlıçeşme taraflarında kendine bir gecekondu kurmuş, evlenmiş, bir yıl sonra da kızı Asya doğmuştur. Abuzer, kahvelerde işçi-köylü sorunları üzerine konuşmaları yüzünden hapsedilir, Anadolu’nun çeşitli mapusanelerinde yatar. Karısı ölmüş, cezası dolunca bir Orta Anadolu şehrinde oturmaya mecbur tutulmuştur. Şimdi, içinde bir tütün fabrikası da bulunan bu şehrin tepelerinden birinde kurduğu bir gecekonduda, yetişkin kızı Asya ile tek başına yaşamaktadır, kocamıştır.
    Evin uzağındaki bir taburdan üç er (Mustafa Çavuş, Antakyalı ve Kasım) yaşlı babaya yardım ederler. Kasım, tezkereyi cebine koymuştur, artık koğuşta misafirdir.
    Roman, daha çok, Abuzer’in, kızına ve askerlere anlattığı Şeyh Sait Ayaklanmasından bu dağ başına gelene kadarki çeşitli anılardan oluşur ve son üç dört günün olayları çerçevelenir.
    Tezkere almış Kasım, Asya ile evlenmek niyetindedir, öteki iki askerin de destekleme ve ısrarıyla Baba Abuzer de bu işe razı olur. Dördünün yarenliği ve kaynaşmasıyla geçen gecenin sabahı, Baba’nın başka dostları çıkagelip tek evin yanına yeni gecekondular kurmaya girişirler. Bir günde çarçabuk iki evin çatısı çatılmıştır ama durum kötüdür: Tabur komutanı yarbay, manevra dürbünüyle etrafı gözetlerken yeni gecekonducuları görmüş, valiye telefon ederek bu yığılmanın askeriye açısından sakıncalı olduğunu bildirmiş, işgalin hemen önlenmesini istemiştir.
    Dokuz bölümlük romanın son iki bölümü, baba Abuzer’in artık Asya’nın nişanlısı Kasım’la birlikte, gecekonduları yıkmaya gelecek kuvvetlere karşı, evde ellerinde silah, barınakları uğruna ölmeye öldürmeye kararlı, gergin bekleyişlerini vurgular.

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz