Kel Kafalı Adam

K

       Kel adamın biri kafasına takma bir saç geçirmiş, atına binmiş gidiyormuş. Derken kuvvetli bir rüzgâr çıkmış. Rüzgâr öylesine güçlü esiyormuş ki, adamın takma saçlarını alıp götürmüş. Bu durumu görenler katıla katıla gülmüşler.
       Adam bunun üzerine atını durdurup, etrafındakilere şöyle seslenmiş:
       “Takma saçların beni bırakıp gitmesine neden bu kadar gülüyorsunuz? Ben dünyaya geldiğim zaman benimle birlikte gelen saçlarım başımda durmadıktan sonra, bunlar hiç durur mu?”

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Sevgi