Hamza Baba-3 (Hamza Baba’nın Türbesi Korunsun)
Hamza Baba-3 (Hamza Baba’nın Türbesi Korunsun)

Hamza Baba-3 (Hamza Baba’nın Türbesi Korunsun)

     Şehzade Murat, Hamza Baba için bir türbe yapılmasını emretti. Hamza Baba’nın akıl almaz mucizelerinden biri de, bu türbenin yapımında ortaya çıktı. Türbenin yapılacağı yerde taş yoktu. Manisa’da bir caminin yapımı için bekleyen taşlar, bir gecede bu yere yığılıverdi.
     Türbe yapıldı. Bu arada Şehzade Murat, II. Murat adıyla tahta geçti. Padişah olduktan sonra da Hamza Baba’ya olan saygısını yitirmedi. Bir ferman hazırlattırarak türbenin korunmasını istedi.
     Cumhuriyetin ilk yıllarında İzmir valisi Kâzım Dirik döneminde, her nedense bu türbe kaldırılmak istendi. Halk karşı çıktı. Bunun üzerine vali konuyu yerinde incelemek istedi. O zamanki türbedar Rıza Önder’in evinde bir gece misafir oldu. Ondan Hamza Baba’nın hikâyesini dinledi. Türbedardan Hamza Baba’yla ilgili çok eski el yazması kitapları aldı. Yıkım emrini kaldırttı, fakat bir daha bu kitapları gören olmadı. Vali Dirik, bir süre sonra tayın edildiği Edirne’de öldü.
     Türbenin bugünkü haline gelince; içine girince ilkin Hamza Baba’nın yattığı sanduka göze çarpar. Duvarlar dini resim, minyatür ve halılarla kaplı. Resimlerde Hz. Ali, Hz. Hüseyin ve Hacı Bektaş Veli görülüyor. Sandukanın başköşesinde de bir Türk bayrağı ve Atatürk resmi asılı duruyor.
     Hamza Baba’nın türbesinin türbedarlığını, Hamzaköylü Özer ailesi 17 kuşaktan beri yapıyor. Osmanlı Padişahı II. Murat tarafından atalarına verilmiş olan bu görevi sevgi, saygı ve onurla yerine getiriyor. Padişahın tuğralı izinnamesini de özenle saklıyor. Her yıl 6 Mayıs’ta kutlanan Hıdrellez Şenlikleri’nde Hamza Baba’nın Horasan’dan getirdiği sandığı açan da onlar…
     Hamza Baba’nın türbesini ziyaret edenler, her yıl büyük şenlikler düzenliyorlar. Özellikle, Hıdrellez zamanı, yani 5-6 Mayıs günleri burada binlerce kişi toplanıyor. Hamza Baba’nın yeşil sancağı açılıyor. Beş yüz yıllık dev kazanlarda aşure pişiriliyor. Türbenin çevresi bir festival yerine dönüyor.
     Türbeyi ziyaret edenler buradan ayrılırken, geleceğe güven ve umutla bakıyorlar. İçleri güzel duygularla doluyor. Belki de Hamza Baba’nın gerçekleştirdiği en büyük mucize bu…
     Olağanüstü yetenekleri olan ve mucizeler gösterebilen kişilere evliya veya ermiş denir. Hamza Baba da bir evliya olarak kabul ediliyor. Böyle insanlar Allah’ın koruduğu, dost olduğu kişilerdir. Devamlı ibadet ederler. Kendileri için hiçbir şey dilemezler. Dua ve dilekleri tüm insanlar içindir. Kin ve hırs gibi duygulardan arınmışlardır.
     İslam inancında ölülerden, evliya bile olsalar, bir şey istenemez, her şeyi ancak Allah verir. Ancak, evliyalar Allah’ın dostları olduklarından hatırları için dilekte bulunabilirler. İşte Hamza Baba türbesi, bu inancın günümüzde yaşayan en etkin örneklerindendir.     

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir