İstihbarat Notları (PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-3)

İ

     İspanyol ve Türk Öğrencilerin Gözünden Etnik Ayrılıkçı Terörün Sosyolojik Anatomisi
     (3) TERÖRİZMİN SEBEPLERİ VE TÜRLERİ
     Terörizmin sistemli ve amaca yönelik bir yöntem olması onun sebeplerinin de takip edilmesini kolaylaştırmaktadır. Bu noktada terörizmin meydana gelmesinde dörtlü bir mekanizma olduğundan söz edilebilir. Terörizmin oluşmasından sorumlu olanlar onun kurucu-yönetici sınıfı ile bu terörizm hareketinin oluşmasına ya da gelişmesine destek veren hareket dışı aktörlerdir. İkinci dünya savaşı sonrası dış aktörler genellikle ya bizzat rakiplerine zarar vermek isteyen devletler ya da bu devletlerin paravan olarak kullandığı kişi veya kuruluşlar olmuştur. Terörizmin ortaya çıkışı için belli başlı bazı sebepler sıralanabilir. Bu sebepler:
1- Ekonomik anlamda gelir dağılımındaki adaletsizlikten kaynaklanan memnuniyetsizlik
2- Etnik, dini ve kültürel anlamda ayrımcılığa tâbi tutulmak
3- Hak ve özgürlük talepleri
4- Irkçılık, kökten dincilik
5- İdeolojik bağnazlık
6- Suç örgütlerinin; rakiplerine, devlet otoritesine ya da halka karşı menfi hesapları
     Terörizmin sebebi her ne olursa olsun, kullandığı şiddet (fiziki, psikolojik, sosyal, siyasi veya ekonomik) bir tek amaca yöneliktir yani muhatabına mesaj vermek ve kitleleri korkutmak yoluyla baskı yapmaktır.
     Terörizmin sebeplerini anlamak, onun ortaya çıkış koşullarına müdahale ederek terörü ortadan kaldırmak noktasında son derece önemlidir. Yine bu bağlamda terörizmi sınıflandırmak, terörizmin nedenlerini, kendini ortaya koyuş biçimini, etkilerini anlamak bakımından ayrıca terörizmin etkilerini azaltmak ve kontrol altına almak bakımından yararlıdır. Ancak ne var ki, terörizmi sınıflandırmak onunla mücadele edebilmek açısından son derece faydalı olmasına rağmen, uzmanların terörizmi birbirlerinden farklı şekillerde sınıflandırmaları, üzerinde anlaşılmış bir sınıflandırma algısı ortaya çıkmasına engel olmaktadır. Bu yüzden terörizmi sınıflandırırken genel bazı özelliklerine göre sınıflandırmak evrensel bir terörizmin sınıflandırmasını yapabilmek açısından doğru olacaktır.
     Bu bağlamda terörizmi şu şekilde sınıflandırabiliriz:
1- Siyasi amaçlı terörizm
2- Dini amaçlı terörizm
3- Etnik ve kültürel amaçlı terörizm
4- Çıkar amaçlı terörizm
     Söz konusu bu ana terörizm başlıkları da kendi arasında pek çok başlığa ayrılmaktadır. Fakat her ne olursa olsun dünyadaki tüm terör eylemleri bu dört kategoriden birinin türevi olarak ortaya çıkmaktadır. (Konuk Yazar: Özge Nur Şafak)

(Gelecek yazı: PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslar arası Bir Bakış-4)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz