İstihbarat Notları: PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-6)

İ

     İspanyol ve Türk Öğrencilerin Gözünden Etnik Ayrılıkçı Terörün Sosyolojik Anatomisi
     (6) ETNİK KÖKENLİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ÖZELLİKLERİ
     Etnik terörü bir alt etnik grubun, o etnik grubu tanımlayan parçalardan biri haline gelmiş ya da gelme hedefinde olan bazı amaçlara ulaşmak için; üst baskın güç veya güçlere karşı göstermeye başladığı her tür bilinçli ve sistemli şiddet hareketleri biçiminde tanımlayabiliriz. Etnik temelli terörde amaca varmak için başvurulan sistemli ve örgütlü şiddet öne çıkar. Söz konusu bu şiddet hareketi temelde bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkmayı hedefleyerek yola çıkabileceği gibi genellikle diğer bir seçenek olan mevcut sistem ve yapı içerisinde farklı statü, yeni haklar ve esneklik gibi uzlaşmacı çözüm önerilerine de yönelebilir.
     Başka alternatif olmadığı için örgütlü şiddete başvurduklarını savunan etnik temelli terör örgütleri çoğunlukla barışçı yolların uzun sürdüğü düşüncesiyle kendileri için kolay ve kısa olduğuna inandıkları silahlı mücadele yolunu seçerler. Kendi toplumsal yapılarında ve batı merkezli uluslar arası sistemdeki uygulamalarda genel olarak şiddetin yaygın olduğu düşünülürse, bazı etnik hareketler (Kanada‘daki Parti Quebecois gibi) siyasi mücadele yolunu nihai hedefe ulaşmak için yeterli görürken, diğer bazıları (IRA, ETA, PKK gibi) silahlı mücadele olmadan amacı ulaşılamayacağını iddia ederek bu yolu tercih etmişlerdir.
     Silahlı mücadele taraftarları siyasi programların gerçekleştirilmesi doğrultusunda kademeli bir program hazırlamış ve bu programa uygun hareket etmektedir. Ulusal ve uluslar arası ortamda önemli değişlikler meydana geldiğinde yönetim kadrosunda ve hedefleri doğrultusunda değişiklik stratejiler uyguladıkları görülmüştür.
     Etnik terör grupları genellikle belli bir etnik grup üzerinde yoğunlaşarak bu gruba yönelik bazı çıkarlar elde etmeye yönelirler. Bu tip örgütlerde hedefin amaçlanana yönelmiş olması veya suçsuzlara yönelmiş olması zamanla önemini yitirmektedir. Yine diğer terör grupları herkese açık olabilirlerken, etnik terör örgütleri genellikle sadece belli bir etnik gruba açıktırlar. Bazen ise bir terör hareketi hem ideolojik hem etnik veya hem dinsel hem etnik terör özellikleri taşıyabilir. Örneğin; Sırp‘ların Boşnak ve Arnavutlara yönelik uyguladıkları terörün hem dinsel ve hem de etnik temellere dayandığı söylenebilir. Ancak ayrılıkçı terör hareketleri bir devlet kurma hedefiyle yola çıksalar da nihayetinde sistemli ve örgütlü bir devlet yapısıyla çatışmak ve uluslararası arenada bölünmek yolunda destek bulmak kolay olmadığından siyasal güç kazanmak ve devlet yapısı içerisinde bazı değişim ve statü farklılaştırmalarına razı olurlar. Bu bağlamda denebilir ki, terörizmi yaratan hareketin yönetici kadrosu terörü siyasi güç elde etmek için bir araç olarak kullanırlar. Ayrılıkçı terör hareketleri ait oldukları etnik grubun salt değerlerine ne kadar yakın olurlarsa o kadar kuvvetli ve uzun ömürlü olabilir.
     Etnik terörün bir diğer belirgin özelliği de şudur. Bu terör grupları çoğu kez silahsız kişi ve gruplara yönelirler. Kimin silahsız olduğu ise her zaman açık değildir. Etnik terör karşıt gruplar arasında yaşandığından dolayı da kimin kime saldıracağı ve ne zaman saldıracağı kolaylıkla kestirilememektedir. Örgüt yönetimleri, silahlı eylemleri sırasında sivillerin ölmesinden kendilerini bu yola yönelten merkezi hükümetleri sorumlu göstermek suretiyle terörü bir tür meşrulaştırma stratejisi izlemektedirler. Yani bu yolla kendilerini toplumsal ve uluslararası tepkilerden korunmak amaçlanmıştır. (Konuk Yazar: Özge Nur Şafak)

(Gelecek yazı: PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslar arası Bir Bakış-7)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz