Çocuk İstismarı
Çocuk İstismarı

Çocuk İstismarı

       Çocuk istismarı nedir?
       Çocuk istismarı, çocukların çoğunlukla yetişkinler tarafından psikolojik, cinsel ya da fiziksel olarak zorlanmaları olarak tanımlanabilir. Bu zorlama yüz yüze olabileceği gibi, İnternet ortamı gibi sanal yollarla da gerçekleşebilir.
       Cinsel istismar olayları ne sıklıkla görülüyor?
       Avrupa Konseyi verilerine göre her 5 çocuktan 1’i cinsel şiddet veya tacize maruz kalmaktadır. Olayların % 70’ini küçük yaş grubu oluşturur. Çocuk istismarlarının % 30’u 2-5 yaş arasında, % 40’ı 6-10 yaş arasında, % 30’u ise 11-17 yaş grubunda görülmektedir. İstismarcıların % 96’sı erkek, % 80’i ise çocuğun tanıdığı biri olmaktadır.
       Kız çocuklarının cinsel istismara maruz kalma oranı % 65 iken, erkek çocuklarının cinsel istismara maruz kalma oranı % 35’dir. Araştırma sonuçlarına göre; ailesinde baskı ve şiddet, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı görülen, sevgi ve denetimden uzak aile ortamında yetişen çocukların cinsel istismara uğrama oranları daha yüksektir.
       Çocuklarınızı cinsel istismara karşı nasıl eğitebilirsiniz?
* Çocuklarınıza mutlaka inanmalısınız. Araştırmalar cinsel istismarla ilgili çocukların ailelerine anlattıklarının büyük oranda doğru olduğunu göstermektedir.
* Aile bireyleri olarak, ki buna anne ve babalar da dahildir, çocuklar istemiyorsa onlara dokunmamalısınız. Çocukları zorla öpmemeli, sıkıştırarak sevmemeli, özel bölgeler üzerinden şaka yapmamalısınız. Bu tür şakalarla sıksıkla karşılaşan bir çocuk kendisine yönelik cinsel tehdidi de şaka olarak algılayabilir ve tehlikelere açık hale gelebilir.
* Çocuklarınızın cinsel organlarından mutlaka gerçek isimleriyle söz etmelisiniz. Cinsel organlara komik isimler takılmamalıdır. Unutmayın ki, cinsel organlara komik isimler vermek çocuk istismarcılarının da sıklıkla kullandığı bir yöntemdir.
* Çocuklarınızın cinsellikle ilgili sorularını yaşlarına uygun olarak yanıtlamalısınız. Sorular “ayıp, günah vb.” diyerek geçiştirilmemelidir. Cinsellikle ilgili aileleriyle konuşamayan çocuklar, cinsel istismarla karşı karşıya kaldıklarında ailelerine durumu anlatmayabilirler.
* İç çamaşırı kuralı; 3-7 yaş, yani erken çocukluk dönemindeki çocukların özel bölgelerini öğrenip, korumalarını amaçlayan bir uygulamadır, cinsel istismara karşı basit ama etkili bir yöntemdir. Amaç, çocuğun iç çamaşırı ve çamaşırının içine kimsenin dokunmasına izin vermemeyi öğrenmesidir. Bir diğer amaç da çocuğa diğer bireylerin özel bölgelerine dokunmaması gerektiğini öğretmektir.
* Cinsel istismarı önlemenin en etkili yolu çocuk ve ebeveynler arasında güçlü güven bağı kurmaktır. Kendisine yönelik rahatsız edici davranışı ailesine anlatabilen çocukların istismardan korunma şansları ise diğerlerine oranla çok daha yüksektir. Şunu unutmayın ki, istismarcılar çocukları “Seni ailene söylerim” diyerek tehdit ederler.
* Bizim ailemizde olmaz demeyin ve akrabalarla yakın çevreye dikkat edin. İstismar olaylarının çoğunda fail ya aileden ya da çok yakın çevreden biridir. Bu nedenle anne ve babalar olarak, mutlaka akrabalarınızın çocuklarınıza olan yaklaşımını ve çocuklarınızın akrabalara karşı davranışlarını izlemelisiniz. Çocuklarınızı tedirgin etmeden, kendisine sık sık hediye alan, sır saklamasını isteyen, fiziksel şaka ve istenmeyen davranışta bulunan yakınlar konusunda konuşmayı aile içinde bir kural haline dönüştürmelisiniz.
* Çocuklarınızı sizin dışınızda güvenebileceği kişiler konusunda da bilgilendirmeli ve güvenli birey ağı oluşturmalısınız. Aile bireyleri dışında seçilen güvenli birey ağından, çocuğunuzun ihtiyaç duyduğunda istediği kişiyi seçebileceğini ve sıkıntılarını anlatabileceğini öğretmelisiniz.
* Yabancılarla ilişkiler konusunda çocuklarınızın sınırlar çizmesine yardımcı olmalısınız. Asla bir yabancının arabasına binme! Tanımadığın kişilerden asla hediye alma! Gibi uyarıları, çocuklarınızın benimsemesini sağlamalısınız.
     İstismara uğrayan çocuklarda görülen fiziksel ve duygusal belirtiler?
* Cinsel organ çevresinde , ağız ve boyunda ağrı, morarma, kanama
* Tuvalet ihtiyacı görülürken şiddetli ağrı, kanama ve zorlanma
* Alt ıslatma veya tuvalete gitmeyi reddetme
* Uyuyamama, kâbus görme, karanlık ve gece korkularının başlaması
* İnsanlardan kaçma, sürekli yalnız kalma isteği
* Okuldan ve evden kaçma
* Kendine ve çevresine zarar verme eğilimi
* İştah kaybı veya aşırı yeme isteği
     Cinsel istismara uğrayan çocuğunuza nasıl davranmalısınız?
     Hiçbir aile çocuğunun cinsel istismara uğramasını istemez, ancak bu istenmeyen durumla karşılaşan aileler hiç zaman kaybetmeden çocuklarına duygusal olarak sahip çıkmalıdırlar. Aile içinde değerli olduğunu hisseden çocuk yaşadığı travmayı daha kolay atlatabilecektir. Çocuğunuzun yaşadıklarını unutmasını sağlamak yerine anlatarak rahatlamasını sağlamak, güven bağının yeniden oluşmasını hızlandıracaktır. Ayrıca uzman yardımı almaktan da korkmamalısınız.

ÖNEMLİ BİR NOT
     Toplumun kanayan yarası olan “Çocuk İstismarı” konusu yukarıda sunmaya çalıştığım kadarıyla kısaca geçiştirilecek bir konu değildir. Bu nedenle, tercüme ve derlemesine hızla devam ettiğim ve başlığını “Türkiye ve Dünyada Çocuk İstismarı” koymayı düşündüğüm bir kitabı sadece İnternet sitemizde yayınlamak üzere hazırlamanın gayreti içindeyim.
     Bu kitabı; içindeki her gün ağlayan çocuğu umutsuzca susturmaya çalışan, cinsel tacizinden bu yana yas tutan, yaşadıklarının, çektiklerinin nedenini bile tam olarak bilemeyen, akıllarını kaçırdıklarını sanan tüm cinsel tacize, tecavüze uğramış, yardım ve tedavi edilmemiş, çare aramış bulamamış, depresyona girmiş, aile içi cinsel tacize kurban edilmiş ama yaşamayı ve ayakta kalmayı bir şekilde becermiş, ancak yaşamın zorlu baskılarına tahammül edemeyip kabuğuna çekilmiş ya da çektiği dayanılmaz acılara dayanamayıp sonunda intihar etmiş büyük-küçük çocuklara, tüm masum meleklere ithaf edeceğim… Sevgi ŞEN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir