Herkül-36 (Omphale)

H

     Nihayet, Herkül Kral Eurystheus’un yanındaki kölelik süresini tamamlayarak günahlarından arınmıştı. Artık özgürdü ve Mycenae’de daha fazla kalmasına gerek yoktu. Hemen Thebes’e döndü. Ancak burada da fazla kalmadı. Gençliğinde kendisine okçuluğu öğretmiş olan hocası Eurytus’un yanına gitti. Bu yolculuğunun özel bir nedeni vardı. Zira, dört oğlu ve kızı Iole ile birlikte yaşayan Eurytus, ok müsabakasında kendisini yenecek olana kızı Iole’yi vereceğini yaymıştı.
     Herkül yarışmanın yapılacağı Oechalla’ya gelince, kralın oğlu Iphitus ile arkadaşlık kurmakta gecikmedi. Hatta, birbirlerini o kadar sevdiler ki, Iphitus, babasının yanında bulunan ve Tanrı Apollon tarafından kullanılmış olduğu söylenen, çok güzel bir yayı Herkül’e armağan etti. Bu yay ile yarışmayı kazanmasına rağmen, Eurytus kızı Iole’yi Herkül’e vermek istemedi. İleri sürdüğü neden, Herkül’ün bir çılgınlık anında karısı Megara ve öz evlatlarını öldürmüş olmasıydı. Iole için de aynı şeyin olmasını istemiyordu.
     Babalarının dönekliği, oğullarını, özellikle Iphitus’u da sıkmıştı. Böyle bir şeyi hiç doğru bulmuyordu Iphitus, Kral Eurytus, bu işten kurtulmak için Herkül’ün, hayvanlarını çaldığını bahane etti. Bu asılsız bir yalandı, ancak Herkül’ü çok öfkelendirmişti. Hoşlandığı Iole’den ayrılmayı hiç istemiyordu. Buna rağmen kendine hediye edilen yayı da bırakarak, Oechalla’dan gitmeyi kararlaştırdı. Ancak talihsizlik Herkül’ün peşini bir türlü bırakmıyordu. Yine bir çılgınlık anında, arkadaşı Iphitus’u öldürdü. Üzücü bir olaydı başına gelen. Hemen Pylus kralı Neleus’a gitti. Günahından arınmak istiyordu. Iphitus akrabası olduğu için kral Herkül’ü günahlarından arındırmayı reddetti. Bu defa Herkül, Delphi Tapınağı’na başvurdu. Kâhinin sözleri şöyleydi:
     “Bu günahından arınmak için esir pazarında köle olarak satılacaksın. Seni alacak efendine, bir yıl boyunca hizmet edeceksin. Değerin olarak verilecek parayı da öldürdüğün Iphitus’un çocuklarına göndereceksin.”
     Herkül, merakla; “Peki, beni satın alacak olan yeni efendimin adını söyleyebilir misiniz?” diye sordu.
     “Evet, seni Lydia kraliçesi Omphale satın alacak.”
     Günahımdan arınmam için ne gerekiyorsa yapacağım.”
     Herkül’ü adsız bir esir olarak pazara Tanrı Hermes götürdü ve üç kese gümüş karşılığı sattı. Bu satıştan elde edilen para Iphitus’un çocuklarına gönderildi ise de Kral Eurytus;
     “Ölen evladımın bedeli para ile ödenemez. Kana karşı kan isterim,” diyerek geri çevirdi.
     Herkül’ün yeni sahibi bir kadındı. Lydia kralı Tmolus’un dul karısı Omphale. Tmolus avcılığa meraklı bir kraldı. Bir gün, ülkesinin ormanlarında geyik peşinde koşarken, Tanrıça Artemis’in kızlarından birine rastlamıştı. Bu kıza âşık olan kral, tanrıçanın tapınaklarından birinde, onunla sevişmişti. Bu olaya çok üzülen avcı kız, Artemis’ten intikamını almasını dileyerek, kendini tavan kirişlerinden birine asmıştı. Bunun üzerine Artemis, gökten azgın bir boğa indirerek, Kral Tmolus’u parçalatmıştı.
     Şimdi Lydia ülkesinin yönetimi, Omphale’ye kalmıştı. Ancak tecrübesizliği nedeniyle Lydia kötü bir duruma düşmüştü. Her tarafta eşkıyalar kol geziyor, adam soyma, hatta öldürme olayları sık sık duyuluyordu. Herkül, yeni geldiği bu ülkedeki kanun dışı davranışları, kısa zamanda ortadan kaldırdı. İşe önce Efes’li kardeşlerden başladı, sonra yoldan geçen herkesi üzüm bağlarında çalışmaya zorlayan diğer bir eşkıyayı hakladı. Başka bir gün de, Sagaris nehrinde yaşayan ve etrafa korku saçan dev yılanı yok etti.
     Kraliçe Omphale’nin yanındaki esirliği sona erdikten sonra, Herkül tekrar Yunanistan’a döndü. Rahat bir yaşantıyı özlemişti. Ancak bundan sonra da kendi istediği hayatı yaşayamadı. On iki yıllık köleliği sırasında uğradığı haksızlıkların intikamı henüz alınmamıştı.
     İlk önce, Amazonlar ülkesinden dönerken kendisini kandıran Truva kralı Laomedon’un ülkesine saldırdı. Yanında birçok gönüllü savaşçıdan başka Telamon da vardı. Tanrı Zeus’un kutsal beyaz atları yerine kendisine verilen adi hayvanlara çok içerlemişti. Truva kentine saldırarak, her tarafı yaktı, yıktı. Bir zamanlar Tanrı Poseidon’un canavarının elinden kurtarmış olduğu Hesione’yi savaşçılarından Telamon’a verdi.
     İkinci alınacak intikamı Elis kralı Augelus’dandı. Ahırlarını temizlemesine karşılık kendine, sürülerinin onda birini vermek için söz veren kraldı bu. Kral Augelus’u öldürdükten sonra ülkesini zapt etti.
     Bundan sonra, Pylus’a yürüdü. Elis’le savaşırken, Kral Neleus’un onlara yardım ettiğini bahane etmişti. Fakat esas neden, Iphitus un ölümünden sonra, Kral Neleus’un onu günahlarından arındırmayı reddetmesiydi. Kralın, Nestor’dan başka geri kalan on bir oğlunu da öldürdü.
     Herkül daha sonra, Tegea kralı Aleus’un kızı Auge ile evlendi. Bu kız için Delphi tapınağındaki kâhinler, doğuracağı çocuğun amcalarını öldüreceği kehanetinde bulunmuşlardı. Babası Aleus bu nedenle kızı Auge’yi Athena tapınağına adamıştı. Herkül, Auge’yi bu tapınaktan kurtarmış ve onunla evlenmişti. Ancak kral, kızının bir çocuk doğurduğunu haber alır almaz, anne ve bebeği hemencecik ülkeden uzaklaştırmıştı. Bu son olaydan sonra Herkül dört yıl boyunca Peleponez’de yaşadı.

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz