Herkül-37 (Bir Güreş Müsabakası)

H

     Nihayet, Hades’in ülkesinde rastladığı Meleager’e verdiği sözü hatırlayan Herkül, Deianeira’yı aramak üzere Peleponez’den ayrıldı. Bu genç kız, kardeşi gibi yiğit, savaş arabası ve silah kullanabilen biriydi. Babası Calydon kralı Oieneus’du. Araştırmalarından sonra bunu öğrenen Herkül, evlenme teklifi ile saraya geldiğinde, orada Nehir Tanrısı Achelous ile karşılaştı. O da aynı nedenle Kral Oieneus’a baş vurmuştu. Tanrılığını yaptığı nehir, bu kralın topraklarını suluyordu. Genç ve güzel Deianeira, bu nehirde yıkanırken, tanrı onu görmüş ve sevmişti. Şimdi onunla evlenmek için babasıyla görüşüyordu.
     İşte Herkül’ün saraya gelişi tam bu sırada oldu. Kral Oienus, karşısındakinin garip aslan postu giysilerine bakarak;
     “Hoş geldin yabancı,” dedi.
     “Ben oğlunuzun arkadaşı Herkül’üm. Hades’in yer altı ülkesinde rastladım ona. İsteğim, kızınız Deianeira ile evlenmektir. Zaten bunun için Meleager’e söz de verdim. Ben, Tanrı Zeus’un oğlu, Herkül, kızınızı kendime eş olarak istiyorum.”
     Herkül’ün sözlerini dinlemekte olan Achelous söze karıştı:
     “Tanrı Zeus’un oğlu mu dedin? Buna inanmıyorum. Bence sen bir ölümlüsün. Asıl tanrı soyundan olan benim ve Deianeira ile de ben evleneceğim. Ölümlüler, tanrıların isteklerine uymak zorundadırlar… Tanrı Zeus’un oğlu demiştin, değil mi? Şimdi hatırladım. Tamam, sen Tanrıça Hera’nın delirttiği adamsın. Zaten sözlerinden aklının başında olmadığını anlamıştım.”
     Nehir tanrısı Achelous’un sözleri Herkül’ü öfkelendirmeye yetmiş de artmıştı bile. Üzerine atılmamak için kendini zorlayarak;
     “Laf ebeliğini bırak,” dedi. “Çok konuştun. Ben gevezelikten anlamam, ama dövüşmesini iyi bilirim.”
     Bu sırada Kral Oienus söze karışmak için aralarına girerek;
     “Bana bakın. Burası benim…”
     Sözünü tamamlamaya fırsat bulamadan Herkül;
     “Burası kimin olursa olsun. Beni ilgilendirmez. Bu çok konuşan adamı susturmak istiyorum. Güçlü olan kızla evlenir. Hepsi bu kadar!” diyerek tartışmayı kesip attı.
     Bu Achelous’a yapılmış çok açık bir davetti. Esasında Nehir tanrısının Herkül’den çekinmesine bir neden yoktu. Zira tanrılar ona, kılıktan kılığa girme özelliğini vermişlerdi. İki talip, sarayın bahçesine çıktılar. Güreşirken ellerinin kaymaması için, yerden avuçlarını kum ile dolduran Herkül, bunlarla vücudunu ovdu. Aynı şeyi Achelous da yaptı.
     İlk saldırı Herkül’den geldi. Güçlü elleriyle Achelous’u ensesinden kavrayıp kendine doğru çekti. Ancak karşısındaki de kaya gibi sağlam ve güçlü bir ölümsüzdü. Herhangi bir güreşçiyi kolayca devirecek olan Herkül’ün bu hareketi, Achelous’u yerinden bile kıpırdatmadı. Bu hamlesinin boşa gidişini gören Herkül, hemen tanrıyı belinden yakaladı. Bütün gücü ile kucakladığı Achelous’un ayaklarını yerden keserek havalandırdı.
     İki güreşçinin dövüşü devam ederken, Deianeira da yüksekçe bir tepenin üzerinden olayları izliyordu. Birden, sevinçle Achelous’un alta düştüğünü ve dövüşü Herkül’ün kazanmak üzere olduğunu gördü. Kendini yaratan Tanrı Zeus’un doğuştan verdiği güçle, Herkül, Achelous’u bir hamlede havalandırmış ve kumların üzerine savurmuştu. Çaresizlik içinde kalan Nehir tanrısı, ölümsüzlüğün verdiği özellikle hemen bir yılan kılığına girdi. Ama bu da kurtuluş yolu değildi. Herkül;
     “Ben senin gibi yılanı bebekliğimde haklamıştım,” diyerek boğazından kavradı ve olanca gücü ile sıkmaya başladı. Boğulmak üzere olan Achelous, kurtuluşu boğa kılığına girmekte buldu. Boğazından yakaladığı yılanın, elinin altından kaçarak, azgın bir boğa olması Herkül’ü hiç şaşırtmadı, tam tersine öfkelendirdi. Artık bu dövüşü bitirmeliydi. Hafifçe yana çekilerek, hızla önünden geçmekte olan boğanın boynuzlarından yakaladı ve kendine doğru çekti. Dengesi bozulan hayvan yere yuvarlanmıştı. Hemen üzerine atlayarak boğanın kafasını bükmeye başladı. Bu öyle bir güçtü ki, karşı koymak imkânsızdı. Nitekim buna dayanamayan boğanın boynuzlarından biri kırılınca müsabakanın da sonu gelmiş oldu. Elindeki kırık boynuz (57) parçası ile Herkül, Nehir tanrısının bu defa ne kılığa gireceğini tahmin etmeye çalışırken, Achelous göründü. Yenilgiyi kabul etmişti.
     Deianeira’nın tek isteklisi, Achelous ortadan çekildiğine göre Herkül’dü ve genç kızla evlenmesine herhangi bir engel kalmamıştı.

Açıklamalar:
(57) Kırık boynuz: Tanrı Zeus’un elinde taşıdığı içi çeşitli meyvelerle dolu boynuzun bu boynuz olduğu söylenir.

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz