İstihbarat Notları (PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-13)
İstihbarat Notları (PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-13)

İstihbarat Notları (PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-13)

     İspanyol ve Türk Öğrencilerin Gözünden Etnik Ayrılıkçı Terörün Sosyolojik Anatomisi
     (13) Projenin Problemi
     Günümüzde toplum hayatında oldukça önemli bir yer tutmaya başlayan terör kavramı gittikçe daha fazla önem kazanmaya başlayan yapısıyla küresel toplumun gündeminde önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknolojik gelişmeler, haberleşme araçlarının yaygınlaşması ve silahların modernleşmesi çerçevesinde terörist eylemler gittikçe revaç bulmaya başlamış, bu bağlamda ortaya çıkan yeni dünya düzeninde terör eylemleri gittikçe daha da artan oranda ideolojik, etnik ve dini motifli bazı aşırı gruplar tarafından kullanılmaya başlanmıştır.
     PKK terör örgütü ülkemizin en önemli sorunlarından biridir. Ülkemizin son otuz yılı ve milyarlarca doları, bu sorunu ortadan kaldırmak için harcanmıştır. 1978 yılında birkaç kişi ile başlayan terör faaliyetleri, şimdilerde yüz binleri aşan uluslararası bir terör organizasyonu olarak varlığını devam ettirmektedir. Dolayısıyla günümüz Türkiye’sinde de terör kavramı oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle 1980 öncesi sağ-sol terör olayları, ASALA terörü ve daha sonrasında kanlı eylemleri ile ortaya çıkan PKK terör örgütü, ülkemizi oldukça derin bir terör buhranı içerisine sokmuştur.
     Etnik kökenli ayrılıkçı terörün dünya üzerindeki örnekleri incelendiğinde, benzer amaçlarla faaliyet göstermiş ve uzun yıllar boyunca kanlı eylemleriyle toplum için büyük güvenlik tehditleri oluşturmuş ETA ve IRA terör örgütlerinin ülkemizdeki PKK terörüne benzerliği üzerinde pek çok kez durulmuş ve bu benzerliğin Türkiye’nin PKK terörü ile mücadelesinde başarıya ulaşma yolunda örnek teşkil edip edemeyeceği akıllarda bir soru olarak yer edinmiştir.
     Bu araştırma projesinde aynı soruya cevap aranmış, fakat literatürdeki diğer çalışmalardan farklı olarak etnik ayrılıkçı terör kavramı birebir İspanya’da yaşayan ve ETA terörüne tanıklık eden üniversite öğrencilerinin gözünden incelenmiş, terörle mücadelede toplumun rolü Türk toplumunun yanı sıra İspanyol toplumunun gözünden farklı bir bakışla görülmeye çalışılmış, bu sayede “etnik/ ayrılıkçı terör” kavramına uluslararası bir bakış kazandırmak amaçlanmıştır.
     Terör kavramının toplumun gözünden incelenmesi ve sosyolojik temellerinin üzerinde durulması büyük bir önem arz etmektedir. Zira günümüzde terörle mücadele, salt olarak silahla gerçekleştirilen mücadele olarak dar perspektifli değil; terörü sosyal bir sorun olarak da gören ve ona yönelik de çözüm önerileri gerçekleştirmeye çalışan geniş perspektifli bir mücadele olarak algılanmaktadır. Burada amaç bir teröristi öldürmek değil; terörü besleyen nedenleri ortadan kaldırmak, bir teröristi yakalamak değil; teröre giden yolları kapamaktır. Bu da ancak terörü bütün olarak görmek ve terörle bütüncül mücadelede edebilmek ile gerçekleşebilir.
     Bu araştırma projesi, şiddet ve terör eylemlerinin ağırlıklı olarak söz konusu eylemlerin güvenlik boyutunu analiz eden diğer çalışmalardan farklı olarak; terörün toplumsal kökenleri üzerinde durarak, etnik ayrılıkçı terörün toplum ve devlet ile mücadelesine birebir şahit olmuş kişilerin gözünden, uluslararası bir bakış açısıyla inceleyerek etnik ayrılıkçı terör ile mücadelede önemli faktörlerin üzerinde durmayı hedeflemektedir. (Konuk Yazar: Özge Nur Şafak) 

(Gelecek yazı: PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslar arası Bir Bakış-14)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir