İstihbarat Notları (PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-14)

İ

     İspanyol ve Türk Öğrencilerin Gözünden Etnik Ayrılıkçı Terörün Sosyolojik Anatomisi
     (14) Hipotezler – Alt Hipotezler
Araştırmanın problemine yönelik oluşturduğum hipotezler şu şekildedir:
Farksızlık Hipotezi (H0): İspanya’daki üniversite öğrencilerinin “etnik ayrılıkçı terör” kavramına bakışı ile Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin bu kavrama bakışı farklılık göstermemektedir.
Araştırma/Alternatif Hipotezi (H1): İspanya’daki üniversite öğrencilerinin “etnik ayrılıkçı terör” kavramına bakışı ile Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin bu kavrama bakışı farklılık göstermektedir.
Alt Hipotezler
Yukarıda verilen farksızlık ve araştırma/alternatif hipotezi daha somut hale getirmek ve test edilebilirlik düzeyini arttırmak için aşağıda verilen alt hipotezler geliştirilmiştir.
H2: Türk ve İspanyol üniversite öğrencileri terörü bir hak arama yolu olarak görmemektedir.
H3: Türk ve İspanyol üniversite öğrencileri terör olgusunu daha çok “etnik aidiyet” kavramıyla ilişkilendirmektedir.
H4: Türk ve İspanyol üniversite öğrencileri terörü uluslararası bir sorun olarak görmektedir.
H5: Türk ve İspanyol üniversite öğrencileri terörün ortaya çıkışında dini faktörlerin/dinsel farklılıkların etkili olduğunu düşünmektedir.
H6: Türk ve İspanyol üniversite öğrencileri terörün daha çok İslam ülkelerinde görülen bir sorun olmadığını düşünmektedir.
H7: : İspanyol üniversite öğrencilerinden terörün İslam ülkelerinde görülen bir sorun olduğunu düşünenlerin sayısı, Türkiye’deki üniversite öğrencilerine kıyasla daha fazladır.
H8: Türk ve İspanyol üniversite öğrencileri terörün ortaya çıkışında coğrafi faktörlerin etkili olduğunu düşünmektedir.
H9 Türk ve İspanyol üniversite öğrencileri farklı kültür ve ırklardan insanların aynı devlet bünyesinde bir arada yaşayabileceğini düşünmektedir.
H10: Türk ve İspanyol üniversite öğrencileri farklı kültür ve ırklardan insanların aynı devlet bünyesinde bir arada yaşayamaması durumunda “çok kültürcülük politikaları” ve “anayasal hakları tanıma” yollarının izlenebileceğini düşünmektedir.
H11: Türk ve İspanyol üniversite öğrencileri etnik kökenli ayrılıkçı terörün ortaya çıkışı ile ülkenin ekonomik gelişmişliği ve toplumun eğitim seviyesi arasında doğru orantılı bir ilişki olduğunu düşünmektedir.
H12: Türk ve İspanyol üniversite öğrencileri etnik ayrılıkçı terörün ortaya çıkışında kültür ve dil farklılıklarının etkili olduğunu düşünmektedir.
H13: Türk ve İspanyol üniversite öğrencileri, kendi ülkelerinde görülen etnik ayrılıkçı terör örgütlerine benzer dünya üzerindeki farklı terör örgütleri hakkında bilgi sahibi değildir.
H14: Türk ve İspanyol üniversite öğrencileri, ülkelerindeki terörle mücadelede askeri gücün, emniyet güçlerinin, istihbarat gücünün doğru kullanıldığını düşünmekte ve bu kurumların terörle mücadelede izlediği politikalara güvenmektedir.
H15: Türk ve İspanyol üniversite öğrencileri terörle mücadelede toplumsal dayanışmanın ve terör örgütüne duyulan sempatinin azaltılmasının terörle mücadelenin başarıya ulaşmasında önemli unsurlar olduğunu düşünmektedirler. (Konuk Yazar: Özge Nur Şafak)

(Gelecek yazı: PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-15)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz