İstihbarat Notları (PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-17)
İstihbarat Notları (PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-17)

İstihbarat Notları (PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-17)

     İspanyol ve Türk Öğrencilerin Gözünden Etnik Ayrılıkçı Terörün Sosyolojik Anatomisi
     (17) Muhataplar ve Tanımlar
     Araştırma neticesinde elde edilecek veriler ve ulaşılacak sonuçlar bakımından araştırmanın hitap ettiği kurumların bulunduğunu, muhataplarının da şunlar olduğunu söyleyebiliriz:

  1. Dış İşleri Bakanlığı,
  2. İç İşleri Bakanlığı,
  3. Milli İstihbarat Teşkilatı,
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı,
  5. Emniyet Genel Müdürlüğü,
  6. Milli Eğitim Bakanlığı,
  7. Kültür ve Turizm Bakanlığı,
  8. Üniversitelerin sosyoloji, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, coğrafya ve kamu yönetimi bölümleri,
  9. Stratejik araştırma merkezleri,
  10. Türkiye’nin büyükelçilikleri,

      Terör: Baskı, cebir, şiddet, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle Anayasada belirtilen Cumhuriyetin temel niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzenini değiştirmek, Devletin ülkesi ve milleti için bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak ve yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla, bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü eylemlerdir.
     Türk: öz. is. 1.Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: “Ne mutlu Türküm diyene” – Atatürk. 2. Dünya’nın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçe’nin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: “Ben bir Türküm, dinim, cinsim uludur.”- M.E. Yurdakul
     İspanyol: İspanya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.
     Bu araştırma projesinde “Türk öğrenciler” ve “İspanyol öğrenciler” tanımları etnik kökenlerine vurgu yapılmaksızın, Türkiye ve İspanya devlet sınırları içerisinde öğrenim görmekte olan bireyler olarak tanımlanmıştır.
     PKK: Kürdistan İşçi Partisi veya Kürtçe isminin kısaltmasıyla PKK, Türkiye’nin doğu ve güneydoğusu, Irak’ın kuzeyi, Suriye’nin kuzeydoğusu ve İran’ın kuzeybatısını kapsayan bölgede devlet kurmayı amaçlayan ve bu amaçla söz konusu toprakların Türkiye sınırları dahilinde kalan kısmına sahip olabilmek için askeri hedeflere, köy korucularına ve sivillere karşı stratejik ve sansasyonel eylem yapan yasa dışı ayrılıkçı silahlı örgüt.
     ETA: Bask Yurdu ve Özgürlük ya da ETA, İspanya ve Fransa sınırları içinde yaşayan Bask kökenli topluluğa ait bağımsız bir devlet kurma amacı güden Marksist-Leninist, ayrılıkçı örgüt. 20 Ekim 2011’de silahlı mücadeleye son verdiğini açıklamıştır. (Konuk Yazar: Özge Nur Şafak)

(Gelecek yazı: PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-18)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir