İstihbarat Notları (PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-19)
İstihbarat Notları (PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-19)

İstihbarat Notları (PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-19)

     İspanyol ve Türk Öğrencilerin Gözünden Etnik Ayrılıkçı Terörün Sosyolojik Anatomisi
     (19) Yöntem
     Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan kardeşim, lisans eğitimini tamamlamak amacıyla 27.06.2016- 28.09.2016 tarihleri arasında Avrupa Birliği’nin Yaşam Boyu Öğrenim Programları’ndan biri olan Erasmus+ Yerleştirme (Staj) programına katılım göstermiştir. Program kapsamında stajını yapmak amacıyla yerleştiği İspanya’nın Alicante ilinde, çalışma saatlerinden arta kalan zamanlarda hazırlamış olduğum anket formu aracılığıyla İspanya’nın etnik bölücü terör kavramına bakışını, ETA ile yıllar süren ve nihayetinde başarıya ulaşmış mücadelesinin temellerini kavrayabilmek ve hazırlamış olduğum araştırma projesine kaynaklık edebilmek amacıyla söz konusu anketleri üniversite öğrencilerine şahsım adına uygulamıştır.
     Kardeşimin İspanya’da birebir uyguladığı anketlerin yanı sıra, projemin kapsamını artırmak amacıyla e-mail yoluyla Alicante Üniversitesi ve Miguel Hernandez Üniversitesi’nde görev yapmakta olan akademisyenlerle anket formunun öğrencilere uygulanması hususunda tarafımca destek istenmiş, bu girişimlerim sonucunda ise Miguel Hernandez Üniversitesi Sosyal ve Hukuki Bilimler Fakültesi dekanı Irene Belmonte Martin ile anketlerin öğrencilere uygulanması noktasında bir işbirliği sağlanmıştır. Sağlanan işbirliği neticesinde okulların yaz tatilinde olması ve yeterli öğrencinin bulunmaması sebebiyle anket formu Google Drive aracılığıyla internet ortamına aktarılmış, anket formu Irene Belmonte Martin aracılığıyla Sosyal ve Hukuki Bilimler Fakültesi’nin resmi sayfasında paylaşılmış ve öğrencilerin online ortamda araştırmaya katılımı sağlanmıştır. (Irene Belmonte Martin ile mail yoluyla yapılan görüşme ve anlaşmaya yönelik görseller bu projenin ekinde yer almaktadır)
     Bunların yanı sıra; araştırmanın kökenlerinin daha iyi incelemek ve kavrayabilmek amacıyla Türkiye ve İspanya’nın terörle mücadelesinde en etkin faktör olarak değerlendirdiği “istihbarat gücü”nün dünya üzerindeki önemini ve terörle mücadeledeki rolünün temellerini inceleyebilmek amacıyla 13-14 Ağustos 2016 tarihleri arasında 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü tarafından düzenlenen “İstihbarat ve İstihbarat Örgütleri Sertifika Programı”na tarafımca katılım gösterilmiştir. İstihbarat ve terörizm kavramlarının derinlemesine incelendiği ve uzmanlar tarafından iki günlük bir eğitim süresince detaylı olarak ele alındığı bu program süresince çeşitli notlar alınmış ve araştırma projesinin “Bulgular” ve “Giriş” bölümlerinde konu ile ilgili uzman görüşlerine yer verilmiştir.
     İki günlük eğitim sürecinin sonunda, araştırmada elde edilen bulguların daha sağlıklı değerlendirilmesi amacıyla 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Dr. Haldun Solmaztürk’e araştırma projesinin kapsamı ve içeriğinden söz edilmiş, konu ile ilgili görüşleri araştırma projesinde yer vermek üzere hazırlamış olduğum 10 soruluk bir mülakat formu ile alınmıştır. (Konuk Yazar: Özge Nur Şafak)

(Gelecek yazı: PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-20)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir