İstihbarat Notları (PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-20)

İ

     İspanyol ve Türk Öğrencilerin Gözünden Etnik Ayrılıkçı Terörün Sosyolojik Anatomisi
     (20) Model, Evren ve Örneklem
     Bu proje betimsel olup tarama modeli gerçekleştirilmiştir. Hem nicel hem de nitel bir desene sahiptir. Konuyla ilgili üniversite öğrencilerinin görüşlerine başvurulduğundan (300 öğrenci) tarama niteliğine sahip bir çalışmadır. Tarama araştırmalarında mevcut durum tüm ögeleriyle ortaya konulur ve tasvir edilir.
     Bu araştırmanın evreni İspanya’nın Alicante ilinde ve Türkiye’nin Eskişehir ilinde bulunan üniversitelerde öğrenim görmekte olan tüm üniversite öğrencileridir.
     Araştırmanın örneklemi ise İspanya’nın Alicante kentinin sokaklarından ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi kampüsünden tesadüfi/random/rastgele ve oransız örnekleme yöntemiyle seçilen 300 üniversite öğrencisidir. (Konuk Yazar: Özge Nur Şafak)

(Gelecek yazı: PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-21)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz