İstihbarat Notları (PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-21)

İ

     İspanyol ve Türk Öğrencilerin Gözünden Etnik Ayrılıkçı Terörün Sosyolojik Anatomisi
     (21) Veri Toplama Tekniği ve Aracı
     Araştırma kapsamında hedeflenen verileri toplamak için 23 sorudan oluşan bir anket formu geliştirilmiştir. Soruların tamamı kapalı uçlu sorudur. Anket formunun ilk 3 sorusu sosyodemografik özellikleri ölçecek niteliktedir. Örneklemin terörle mücadelede devlet kurumlarına güveni ve toplumsal dayanışmanın önemine bakışını daha iyi inceleyebilmek amacıyla bu konu ile ilgili 5 soru likert tipi soru olarak katılımcılara yöneltilmiştir. İspanya’da öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerinin etkin katılımını sağlayabilmek için anket formu Türkçe’den İspanyolca’ya çevrilmiş ve katılımcılara bu haliyle uygulanmıştır.
     Ayrıca projenin yararlılığını artırmak, somut öneriler ortaya koymak ve konu ile ilgili uzmanların görüşlerine başvurmak amacıyla 11 soruluk bir mülakat formu geliştirilmiştir. Bu form mail yoluyla farklı üniversitelerin akademik kadrolarında yer alan akademisyenlere ulaştırılmıştır. Fakat gönderilen mülakat formların hiçbirinden geri dönüt alınamamıştır.
     21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Dr. Haldun Solmaztürk ile görüşme yapılmış, sorular mail yoluyla ulaştırılmıştır. Bu mülakat formunda ise 10 tane açık uçlu soru yer almaktadır. Düzenlenen eğitime katılım gösterdiğime dair sertifika ve Dr. Haldun Solmaztürk’e ulaştırılan mülakat formu Ekler’de yer almaktadır. (Konuk Yazar: Özge Nur Şafak) 

(Gelecek yazı: PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-22)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz