İstihbarat Notları (PKK ve ETA Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-22)
İstihbarat Notları (PKK ve ETA Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-22)

İstihbarat Notları (PKK ve ETA Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-22)

     İspanyol ve Türk Öğrencilerin Gözünden Etnik Ayrılıkçı Terörün Sosyolojik Anatomisi
     (22) Verilerin Toplanması ve Analizi
     Araştırmada toplanan veriler bir istatistik analiz programı olan SPSS’in 18.00 sürümü kullanılarak çözümlenmiştir. Buna göre şu işlemler gerçekleştirilmiştir:

  1. Üniversite öğrencilerine anketler dağıtılmış, proje ve anketler hakkında kısa bir bilgilendirme yapılmış, daha sonra anketlerin doldurulması için 15 dakikalık bir süre tanınmıştır. Süre bitiminde anketler toplanarak numaralandırılmıştır.
  2. Numaralandırılmış anketler sıralı bir şekilde SPSS 18.00 paket analiz programıyla analiz edilerek frekans (f), yüzde (%) ve varyans analizleri elde edilmiştir.
  3. Her soru bazında elde edilen frekanslar üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır.
  4. Elde edilen veriler tablo haline getirilip Microsoft Word 2007 belgesine aktarılmıştır. Tablolar yorumlanmıştır.
  5. Çıkan sonuçlardan ilgili örneklemle ilgili genellemelere gidilmiştir.

     (Konuk Yazar: Özge Nur Şafak)

(Gelecek yazı: PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-23)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir